Od:
Do:

Duhovna obnova Zbora mladih Varaždinske biskupije

Duhovna obnova Zbora mladih Varaždinske biskupijeVETERNICA, 23. - 24. 9. 2017.

U Duhovnom centru na Veternici, od 23. do  24. rujna 2017. godine, trideset i pet članova  Zbora mladih Varaždinske biskupije, zajedno s voditeljem Edijem Vugrincem, bili su na svojoj godišnjoj duhovnoj obnovi.  Mladi su željeli zajedno primiti poticaje i nove smjernice za život, što je kroz razmatranja i program vodio vlč. Damjan Koren, ravnatelj Duhovnog centra.  

Tema duhovne obnove bila je vječni život, a potkrijepljena je temama o radosti iz poslanice Filipljanima, promišljanjem o talentima i prispodobom o izgubljenom sinu, koja je bila ujedno priprema za sakramenat svete ispovijedi. Kod ispovijedanja mladih pomagao je i vlč. Leonardo Šardi, kapelan iz Sračinca.  

U ova dva dana duhovne obnove, izmjenjivali su se trenuci šutnje i druženja, pjesme i sabranosti, pokoja sportska aktivnost i zajedništvo. 

Cilj ovakve duhovne obnove bio je da mladi kroz život i pjevanje u biskupijskom zboru, zadovoljno i radosno žive vrednote Evanđelja na putu prema konačnom cilju, prema vječnom životu.