Od:
Do:

Duhovne vježbe za svećenike Varaždinske biskupije

Duhovne vježbe za svećenike Varaždinske biskupije LUDBREG, 30. 9. - 3. 10. 2019.
U Pastoralnom centru Varaždinske biskupije u Ludbregu od 30. rujna do 3. listopada 2019. godine održane su duhovne vježbe za svećenike koje je vodio fra Josip Šimić, OFM, vicepostulator kauze sluge Božjeg fra Ante Antića. Tema duhovnih vježbi bila je „Suobličiti se Kristu slijedeći primjer časnog sluge Božjega o. fra Ante Antića“.

Uz dvadesetak svećenika Varaždinske biskupije u duhovnim vježbama je sudjelovao i biskup Josip Mrzljak, apostolski administrator Varaždinske biskupije. U svojim nagovorima voditelj je govorio o svjedočenju vjere današnjem čovjeku, o problemu individualizma, o kreposti ljubavi prema Bogu i čovjeku. Na kraju duhovnih vježbi biskup je zahvalio voditelju fra Šimiću na poticajnim mislima dijeleći baštinu i zapisane tragove fra Ante Antića.