Od:
Do:

Prvi tematski susret svih svećenika Zagrebačke crkvene pokrajine zaređenih u posljednjih deset godina

Prvi tematski susret svih svećenika Zagrebačke crkvene pokrajine zaređenih u posljednjih deset godinaZAGREB, 25. 2. 2019.
U Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu u ponedjeljak 25. veljače održan je prvi tematski susret svih svećenika Zagrebačke crkvene pokrajine zaređenih u posljednjih deset godina. Na susretu su sudjelovali svi biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine, na čelu s metropolitom zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem te stotinu i pet svećenika.
 
Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine na svojoj su tridesetdevetoj sjednici u lipnju prošle godine odlučili program Trajne formacije svećenika oblikovati tako da unutar njega bude jedan zajednički tematski susret kojem će prisustvovati i svi biskupi Metropolije.

Susret je započeo u 10 sati molitvom Srednjeg časa te pozdravom i uvodom Nadbiskupa metropolita, koji se osvrnuo na pročitano čitanje Srednjeg časa koje govori o poticajima i željama svetog Pavla iz Druge poslanice Korinćanima. Iskustvo svetog Pavla pokazuje kako je kršćanima moguće očuvati radost i u teškim trenucima. Papa Franjo kaže da tko vjeruje u Isusa ne može biti žalostan, jer u dubini nosi razlog nade, kazao je Kardinal.

- Navješten nam je Pavlov poziv: usavršujte se, tješite se, složni budite i mir njegujte. Nisu to prazne riječi. To je kršćansko pravilo za život. Draga braćo svećenici, ako ikada, onda upravo danas taj Pavlov poziv trebamo ozbiljno uzeti. Samo tako se živi ono svećeničko zajedništvo koje nam je kao baštinu ostavio blaženi Alojzije Stepinac. I budimo sigurni, Bog ljubavi i mira bit će s nama - zaključio je kardinal Bozanić.

Zatim je nakon podjele svećenika u manje grupe uslijedio rad u sedam skupina koje su moderirali biskupi. Svaka skupina je imala zasebno tematsko područje za obraditi, a sve su uokvirene pod temom susreta „Služba prezbitera pred suvremenim izazovima u Crkvi i svijetu”. Nakon rada po skupinama uslijedilo je izvješće po grupama u kojem su svi sudionici susreta bili upoznati s rezultatima rada tematskih područja. Prva skupina kojom je moderirao pomoćni biskup zagrebački mons. Mijo Gorski vodila je raspravu na temu „Upravljanje crkvenim dobrima brižljivošću dobrog domaćina”. U svom izvješću naglasili su da sva crkvena dobra pripadaju Bogu, njima se mora upravljati brižljivošću dobroga domaćina koji o svom upravljanju mora položiti račun i odgovarati za svoje upravljanje. Iduća skupina, kojom je moderirao bjelovarsko-križevački biskup mons. Vjekoslav Huzjak, obradila je temu „svećenik i mediji” te u prikazu rada u grupi naglasila da je Isus od početka javnog djelovanja bio prisutan u javnosti, kao i Crkva kroz povijest.

Naglašeno je da Crkva medije ne može ignorirati, te da su mladi oni koju su najviše zahvaćeni utjecajima medija. Iz rasprave je također proizašlo da nerijetko postoji nezadovoljstvo medijskim pristupom pojedinim temama, a naročito vjerske tematike. Skupina koja je obrađivala temu „ekumenizam i međureligijski dijalog”, a kojom je moderirao sisački biskup mons. Vlado Košić naglasila je važnost molitve u življenju ekumenskog poslanja crkve, te pokušala odgovoriti na pitanja koliko pojedinci utječu jedni na druge, te kako postići zajedništvo kada ga drugi možda ne traži.

„Odnos svećenika prema vjernicima laicima” bila tema skupine kojom je moderirao kardinal Josip Bozanić. Skupina je aktualizirala problem klerikalizacije u Crkvi, fenomen koji papa Franjo često spominje. Zaključeno je da taj pojam nije jednoznačan niti u našoj mjesnoj Crkvi, te u različitim krajevima ima različite manifestacije. Naglašena je nužnost pastoralne orijentacije svakog prezbitera koji treba biti blizu čovjeka, ali uvijek u Kristovo ime i Crkve - „poljske bolnice“. Radna skupina „svećenik i javnost” kojom je moderirao pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško u svom je radu istaknula da svijet u kojem živimo prolazi kroz sve brže promjene. Naglašeno je da Crkva nije ni privatna ni javna, već zajednička, odnosno zajednica vjernika u Kristu. Rečeno je da svećenici moraju biti prisutni u javnosti poradi navještaja Evanđelja, te da je potrebna prisutnost čak i kada se to ne želi.

Skupina koja je govorila o „svećeničkoj duhovnosti”, pod vodstvom varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka istaknula je važnost duhovnosti koja se pokazuje i u odnosu prema drugim svećenicima. Skupina je naglasila važnost njegovanja molitvenog života prezbitera kao ključnog uvjeta za svjedočenje koje izvire iz sakramenta svetog reda. Vladika križevački mons. Nikola Kekić moderirao je skupinom koja je obradila temu „svećenika i liturgija“ u kojoj su izneseni neki važni aspekti prezbiterske liturgijske duhovnosti i djelovanja.

Na kraju susreta sudionicima se obratio kardinal Bozanić izrazivši radost i zadovoljstvo plodnim raspravama koje su pokazale zanimanje i svijest kod biskupa i svećenika Zagrebačke crkvene pokrajine za otvaranjem tema koje pridonose kvalitetnoj trajnoj formaciji klera, ali i donošenju odluka te pastoralnom planiranju.
 
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije