Od:
Do:

Biskup u miru Josip Mrzljak predslavio euharistiju u varaždinskoj katedrali na 51. obljetnicu svoje mlade mise

Biskup u miru Josip Mrzljak predslavio euharistiju u varaždinskoj katedrali na 51. obljetnicu svoje mlade miseVARAŽDIN, 30. 11. 2020.
Biskup u miru mons. Josip Mrzljak predslavio je u katedrali BDM u Varaždinu misno slavlje na blagdan svetog Andrije apostola, u ponedjeljak 30. studenoga. Biskup Mrzljak je ovim slavljem zahvalio na 51. obljetnici svoje mlade mise koju je proslavio upravo na blagdan ovoga sveca 1969. godine u Krašiću.

Uz najbliže suradnike iz Biskupskog ordinarijata i središnjih biskupijskih ustanova, u zajedništvu s mons. Mrzljakom bio je i njegov nasljednik, sadašnji varaždinski biskup mons. Bože Radoš koji je u uvodu misnog slavlja kazao kako spomen na svećeničko ređenje i mladu misu budi u svećeniku radost i zahvalu Bogu što nas je poput svetog Andrije pozvao i učinio ribarima ljudi. Dok vam čestitamo, želimo zahvaljivati Bogu i dijeliti radost; što Vas je Bog izabrao te pratio kroz ove godine i ispunjavao mirom i radošću koja, kako kaže sveta Majka Terezija, je uvijek naša najjasnija propovijed i navještaj Evanđelja, poručio je uvodno biskup Radoš.

Zahvalio je biskup Bože Radoš uime svih koji su Božju dobrotu osjetili po rukama biskupa Mrzljaka, zatim uime svećenika koji su po njegovim rukama pomazani za sveti red, uime krizmanika koje je vodio u društvo odraslih vjernika, te uime onih kojima je kao dobar domaćin bio vjerni poslužitelj Božjih dobara.

- Nešto od tih tragova dobrote su zapisani i u knjizi Vama u čast, ali sve je zapisano u knjizi živoga Boga u koju i večeras i mi želimo upisati svoje zahvale i molbe da Bog po Vašim rukama samoga sebe nama daje - poručio je svome prethodniku biskup Radoš.

U svojoj je propovijedi na obljetnicu svoje mlade mise biskup Josip Mrzljak govorio o početku nove liturgijske godine koja je započela 1. nedjelje došašća. Dodao je biskup kako je Crkva uvijek jedna novost. Podsjetio je pritom na II. vatikanski sabor koji je donio tada nove odredbe o liturgiji i svetoj misi.

- Crkva je htjela da liturgija bude neprestano prepoznata kao nešto što sada živi među ljudima i donosi novost koju je Isus donio. A da bi se donijela ta novost potrebni su oni koji će prenijeti sve ono što je Isus dao učenicima. Čuli smo u Evanđelju kako je Isus pozvao Andriju i Petra te se pitamo koji su to bili Isusovi kriteriji kojim se vodio kada je pozivao apostole, ali i kada poziva one nakon njih u dvije tisuće godina Crkve. Petar i Andrija nisu bili pismoznanci, bili su obični ribari, najobičniji ljudi svoga vremena. No, Isus je vidio u dubinu njihove duše. Apostoli nisu imali naobrazbu, ali su pošli u Isusovu školu, učili su kako treba biti navjestitelj Njegove riječi i biti onaj koji će svjedočiti u svakom vremenu. Isusov poziv je tajna, jedan misterij. Čovjek ne zna kako on dođe, ali kao što su to učinili učenici: važna je spremnost da se ide za Isusom u posebnoj službi naviještanja Evanđelja. Zato kada god se spominjemo crkvene prošlosti, svjesni smo da nas ona može nadahnjivati da se i dalje odazivamo. Jer odaziv Isusu nije samo jednom u životu, on je neprestan i trebamo ga živjeti iz dana u dan uz riječi “Evo me!” - poručio je biskup u miru Josip Mrzljak.

Na kraju svete mise generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Antun Perčić uručio je biskupu Mrzljaku knjigu “Činiti dobro”, Zbornik  u čast mons. Josipu Mrzljaku u povodu 75. obljetnice života, 50. obljetnice svećeništva i 20. obljetnice biskupstva. Knjiga sadrži 33 priloga različitih autora koji su na različite načine povezani s biskupom Mrzljakom i Varaždinskom biskupijom, a između ostalih svoje su priloge napisali biskup Ratko Perić i biskup Vlado Košić dok je biskup Bože Radoš napiso Predgovor knjizi. Knjiga ima i dvije recenzije sadržaja koje su sastavili biskup Tomo Vukšić i prof. dr.sc. Jerko Valković, a sve je uredio i objedinio glavni urednik dr.sc. Krunoslav Novak. Mons. Perčić je kazao kako se ovim zbornikom želi zahvaliti biskupu Josipu za njegov trag dobrote koji je ostavio na različitim mjestima djelovanja u kojima ga je Božja providnost postavila, a posebno kao pastira Varaždinske biskupije.

- Nadam se da će ovaj zbornik ispuniti očekivanja čitatelja koji žele upoznati život našeg biskupa Josipa i njegovo zauzeto djelovanje kao prezbitera i biskupa u životu naše Crkve. Dragi biskupe, neka Vas dragi Bog poživi da još dugo možete činiti dobro - poručio je mons. Perčić biskupu Mrzljaku.

Biskup Mrzljak se zahvalio na knjizi, na riječima mons. Perčića, ujedno odgovornog urednika, zatim glavnom uredniku dr. sc. Krunoslavu Novaku koji nažalost nije mogao biti na slavlju, biskupu Boži Radošu koji je napisao uvodnik zbornika, ali i svima koji su sudjelovali u izradi.

Dodajmo kako je knjiga istovremeno objavljena u tiskanom i elektroničkom izdanju. Tiskano izdanje otisnuto je u 800 primjeraka, a elektroničko izdanje dostupno je na poveznici: Činiti dobro.
 
Goran Damjanić