Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihPastoral studenataCrkvena glazbaMedijska djelatnostLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijePastoral osoba s invaliditetom i njihovih obiteljiMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Katolička kolpinška udruga

"Djelujući u sadašnjosti moramo misliti na budućnost" -  Adolf Kolping

Kolpinška udruga ili Kolpingovo djelo dio je svjetskog pokreta «KOLPINGWERK» kojeg je 6. svibnja 1849. godine u Kölnu utemeljio njemački svećenik, socijalni reformator, jedan od najuspješnijih katoličkih publicista 19. stoljeća i narodu blizak dušobrižnik, bl. Adolf Kolping. Početak udruge vezan je uz osnivanje katoličkog djetićkog društva kojemu je cilj bio pomoći mladim ljudima u nevolji.

Zamisao je bila da mladi ljudi u okrilju društva dobiju osjećaj sigurnosti, opće, stručno i vjersko obrazovanje, a sve to upotpunjeno duhovnim zajedništvom. «Promjenom čovjeka do socijalne promjene» - tako se sažeto može opisati Kolpingovo djelo (Kolpingwerk).

U kratkom vremenu Kolping uspijeva osnovati brojna društva koja se 1850. godine povezuju u udrugu. Pokret koga je Adolf Kolping započeo danas ima preko 500.000 članova i još puno više sljedbenika i simpatizera, koji djeluju u 52 zemlje diljem svijeta.

Kolpingovo djelo u Republici Hrvatskoj

»Kolpingovo djelo« u Hrvatskoj utemeljeno je dolaskom samoga bl. Adolfa Kolpinga iz Njemačke u Hrvatsku 1855. godine. Sve je započelo utemeljenjem Katoličkog društva djetića u Zagrebu koje je djelovalo u Hrvatskoj do 1944. godine kada je zabranjeno i prestalo je raditi dolaskom totalitarnog komunističkog sustava.

Kolpingovo djelo i Katoličko društvo djetića obnovljeno je u ožujku 1997. godine, a 21. lipnja 1998. godine održana je Osnivačka skupština Hrvatskoga kolpinškog saveza. Društvo je dobilo crkveno-pravnu osobnost prema kan. 322. Zakonika kanonskoga prava potvrdom obnovljenog Statuta od strane uzoritog kardinala Franje Kuharića, nadbiskupa zagrebačkog. Društvo je podložno nadzoru crkvenih vlasti prema kanonu 323. vezano s kanonom 305. Zakonika kanonskoga prava. Društvo je dobilo također svojstvo pravne osobe "pro foro civili" upisom u nadležni Registar Republike Hrvatske, s pravima, obvezama i odgovornostima na temelju Ustava i zakona Republike Hrvatske i obnovljenog Statuta.

Društvo je organizirano po teritorijalnom načelu u ograncima koji se zovu "Kolpinška obitelj". Članovima Kolpinških obitelji, odnosno Katoličkog društva djetića u Zagrebu mogu postati katolici koji su u potpunom zajedništvu s Crkvom i koji prihvaćaju ciljeve i zadatke Društva i spremni su ih ostvarivati u Kolpinškoj obitelji. Članovi Udruge prihvaćaju Statut Međunarodnoga Kolpinškog saveza.

Društvo ima svoja tijela upravljanja: Skupštinu sastavljenu od svih članova, Upravni odbor sastavljen od devet članova i Nadzorni odbor od tri člana. Društvo zastupaju dvojica predsjednika i duhovni savjetnik (katolički svećenik). 
Ciljevi Kolpinške udruge
 • Širiti načela kršćanskog, društvenog i socijalnog nauka u stalnoj obnovi društva i Crkve.
 • Izgrađivati i učvršćivati iskreno, otvoreno i javno kršćansko življenje i svjedočenje u poslu, zvanju, obitelji, tj. u društvu i u Crkvi.
 • Kršćanski djelovati među hrvatskom katoličkom mladeži i u katoličkim obiteljima.
 • Kršćanski odgajati i obrazovati nadarenu katoličku djecu i mladež, osobito iz siromašnih i brojnih obitelji.
 • Karitativno i humanitarno pomagati materijalnim dobrima: siromasima, obiteljima s brojnom djecom i stradalnicima u raznim nevoljama života po načelu: " Pomozi drugima tako da sami sebi mogu pomoći ".
 • Promicati u svijetu kulturne, povijesne i druge kršćanske i katoličke vrednote na kojima počiva trinaeststoljetna baština Hrvatskoga naroda. 
Zadaci Kolpinške udruge
 • organiziranje predavanja, tribina, molitvenih sastanaka i duhovnih vježbi;
 • organiziranje odgojnih i obrazovnih seminara;
 • organiziranje i izdavanje vlastitog tiska i pisanje u tisku drugih izdavača;
 • otvaranje i uzdržavanje odgojnih i obrazovnih zavoda i ustanova;
 • sudjelovanje u radio i televizijskim emisija i u drugim medijskim sredstvima;
 • suradnja sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u svijetu.
KOLPING u 12 rečenica
 • Ohrabrujemo i pozivamo na zajedništvo
 • Djelujemo u ime Isusa Krista
 • Adolf Kolping nam je uzor
 • U Crkvi smo kao kod kuće
 • Obiteljska smo zajednica koja uključuje sve naraštaje
 • Kao katolička socijalna udruga suoblikujemo društvo
 • Pratimo ljude u njihovom osobnom i stručnom obrazovanju
 • Pružamo perspektivu mladim ljudima
 • Zastupamo kršćansko razumijevanje rada
 • Sebe vidimo kao odvjetnike obitelji
 • Širimo mrežu partnerstva u cijelom svijetu
 • Živimo odgovorno i djelujemo solidarno
Linkovi: