Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihPastoral studenataCrkvena glazbaMedijska djelatnostLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijePastoral osoba s invaliditetom i njihovih obiteljiMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Hrvatsko katoličko liječničko društvo

Podružnica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Varaždinu osnovana je 1998. godine kao sastavni dio HKLD-a, osnovanog 1991. godine u Zagrebu. Riječ je o laičkoj strukovnoj organizaciji u sklopu Katoličke Crkve koja okuplja liječnike i nemedicinske djelatnike koji rade u zdravstvu i skrbe za bolesnike.

Cilj udruge je podrška zdravstvenim djelatnicima pri promicanju kršćanskih načela u radu, te pri nastojanju da se ljudski život sačuva od začeća do prirodne smrti.

Nekoliko godina varaždinska podružnica okupljala je članove s područja cijele Biskupije. Godine 2003. osnovana je podružnica u Čakovcu, a 2005. HKLD je dobio svoju petnaestu podružnicu sa sjedištem u Koprivnici, treću na prostoru Varaždinske biskupije, koja obuhvaća i područje Đurđevca i Ludbrega.

Društvo je osnovano 16. veljače 1991. godine kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve, a okuplja liječnike, liječnike-stomatologe, farmaceute i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.

Ova načela njegovi članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem pa se stoga stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, i zagovor svetog Luke evanđelista, zaštitnika liječnika (čl. 2)
 
Sjedište Društva je u Zagrebu, Palmotićeva 31. Društvo ima svojstvo pravne osobe i uvedeno je u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa RH. (čl. 3)
 
Društvo izdaje svoje glasilo: Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva kao registrirani stručni časopis, koji osim stručnih i duhovnih priloga sadržava i informacije o djelatnostima Društvima te društvene vijesti (čl. 4)
 
Cilj je Društva da promiče kršćanska načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.
 
U ostvarenju toga cilja Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:
  1. poticati etičko-moralnu, zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih članova prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke crkve
  2. u djelatnost zdravstva unositi i vlastitim primjerom svjedočiti vrednote kršćanskog života 3. u postupku s bolesnim čovjekom njegovati duh istinskog služenja i poštovanja ljudske osobe
  3. zauzimati se za primjenu razumnih i najboljih postupaka u čuvanju zdravlja, sprečavanju, prepoznavanju i liječenju bolesti te oporavku bolesnika
  4. brinuti se za dostojanstvo liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kao i za dolične i sigurne uvjete rada u njihovu zvanju
  5. svojim stručnim znanjem po pozivu služiti učiteljstvu Crkve
  6. promicati katoličke moralno-etičke stavove u medicinskoj znanosti i praksi.  
Društvo se ne bavi stranačkom politikom, sindikalnom djelatnošću ni djelatnostima s čisto materijalnim probicima.

Hrvatsko katoličko liječničko društvo u Varaždinskoj biskupiji 
 

Datum osnutka: 19. 6. 1998.
Adresa podružnice: Zagrebačka 3, 42000 Varaždin
Telefon – kontakt osoba: 091/5462-913 (dr. Pavlović)
E-mail:  veridijana@inet.hr
Predsjednik podružnice: Veridijana Pavlović, dr.med., spec. medicine rada
Dopredsjednik podružnice: Vilim Kolarić, dr.med., spec. pulmologije
Tajnik podružnice: Jasminka Grgurović, dr.med., spec. obiteljske medicine Duhovnik podružnice: vlč. mr. Josip Koprek

HKLD PODRUŽNICA ČAKOVEC
 
Datum osnutka: 8. 10. 2003.
Adresa podružnice: OB Čakovec, I. G. Kovačića bb, 40000 Čakovec
Telefon – kontakt osoba: 098/762-014 (dr. Igrec)
E-mail:  renato.igrec@gmail.com
Predsjednik podružnice: Renato Igrec, dr. med.
Duhovnik podružnice: fra Albin Novak, OFM

HKLD PODRUŽNICA KOPRIVNICA
 
Datum osnutka: 25. 2. 2005.
Adresa podružnice: Selingerova 16, 48000 Koprivnica
Kontakt adresa:  sacer.drazen@kc.t-com.hr (098 9030 480)
Predsjednik podružnice: Dražen Sačer, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dopredsjednik podružnice: Zdravko Prepolec, dr.med., spec. obiteljske medicine
Tajnica podružnice: Irena Celišćak-Koštarić, dr.med., liječnica opće medicine
Rizničar podružnice: Vinko Pavlović, dr.med., spec. interne medicine
Duhovni asistent podružnice: vlč. Krunoslav Pačalat, župnik župe bl. Alojzija Stepinca u Koprivnici