Od:
Do:

Obnovljena barokna propovjedaonica župnoj crkvi sv. Marije Magdalene u Ivancu

Obnovljena barokna propovjedaonica župnoj crkvi sv. Marije Magdalene u IvancuIVANEC, 29. 10. 2018.
U župnu crkvu sv. Marije Magdalene u Ivancu, u ponedjeljak 29. listopada 2018. vraćena je obnovljena barokna propovjedaonica.

Uz freske Rangerove škole, propovjedaonica je jedini barokni inventar ostao nakon pregradnje i obnove crkve u drugoj polovici 19. stoljeća. Tada je izvorni sloj prekriven novim slojem boje.

Naše dane dočekala je u lošem stanju, te je prije sedam godina skinuta i deponirana u restauratorskom centru u Ludbregu. Zalaganjem župnika Zorana Gložinića osigurana su sredstva Ministarstva kulture te jednim dijelom Grada Ivanca kako bi se mogla obnoviti.

Temeljitu obnovu kroz četiri faze pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Varaždinu izvela je gđa. Dunja Lončar, mag.arth. iz Koprivnice, te je propovjedaonici vraćen izvorni sjaj.

U međuvremenu su na tom dijelu crkve obnovljene i freske, što ivanečkoj crkvi daje osobiti barokni karakter.
(ZG)