Od:
Do:

Mjesečni susret svećenika Varaždinske biskupije

Mjesečni susret svećenika Varaždinske biskupijeVARAŽDIN, 12. 6. 2017.
U ponedjeljak 12. lipnja održan je redoviti mjesečni susret svećenika Varaždinske biskupije, posljednji uoči ljetne stanke. Na početku susreta prisutne je srdačno pozdravio generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Antun Perčić, a nakon nekoliko tehničkih informacija uslijedilo je izlaganje gosta predavača vlč. Jakova Rađe, povjerenika Zagrebačke nadbiskupije za pastoral duhovnih zvanja i promotora kršćanskih poziva. Tema predavanja bila je "Pastoral poziva kao poziv pastorala".

Vlč. Jakov Rađa je u svom izlaganju, između ostaloga, kazao kako polazimo od jednostavne činjenice da svaki kršćanin ima dva poziva. Prvi je poziv na svetost, odnosno život u Bogu, dok kod drugog govorimo o evangelizaciji mladih, formaciji kojom ih upoznajemo s Božjom Riječi, pripadanjem zajednici koja se zove Crkva, sakramentima, molitvom, itd.
 
- Kod drugog poziva govorimo o razlučivanju Božje volje. Tako dugo dok se mladi pitaju trebaju li ili ne vršiti Božju volju, oni su u prvoj fazi, a jednom kada se počnu pitati kako spoznati koja je Božja volja za mene, tada se s njima može početi raditi na razlučivanju Božjeg plana za njihov život. I tu treba pratiti ne samo one mlade koji imaju duhovni poziv, nego i mlade koji žele razlučivati o braku, o redovništvu ili o posvećenom laičkom pozivu. Ako uzmemo u obzir postojanje dva poziva u životu kršćana, onaj opći na svetost i onaj drugi koji uključuje konkretni način služenja u Crkvi, onda je jasno zašto sam za temu izabrao “Pastoral poziva kao poziv pastorala” - kazao je vlč. Rađa.
 
Budemo li mlade uvodili u ozbiljan kršćanski život, neće nam nedostajati duhovnih zvanja, dapače, napominje vlč. Rađa, bit će ih u izobilju. Problemi s kojima se mladi danas susreću na putu duhovnih zvanja, možemo reći da su isti, tvrdi vlč. Rađa, kao i problemi s kojima se prije 2.000 godina susreo tek rođeni Ivan Krstitelj.
 
- “Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca...” Prvi problem koji mladi imaju danas su očekivanja drugih, želja da usreće druge. Drugi problem s kojim se susreće Ivan, ali i mladi danas, skriva se u rečenici: “No mati se njegova usprotivi: nipošto, nego zvat će se Ivan… Rekoše joj na to: Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao”. Mladi su danas opterećeni raznim modelima koje im nameću svijet i mediji. Treći izazov s kojim se mladi susreću proizlazi iz želje da si dadu ime Zaharija, tj. Bog se sjeća. Kada se tek rođenom djetetu želi dati ime Zaharija, želi ga se opteretiti sa svime što je njegova prošlost, zaboravljajući pomalo da je svaki život novi dar, novi početak - istaknuo je vlč. Jakov Rađa.
 
Govoreći o strahu mladih kada je pred njima svećenički poziv, povjerenik Zagrebačke nadbiskupije za pastoral duhovnih zvanja kaže kako se često boje toga da je Božja volja za njihov život ono što oni najmanje žele.
 
- Nije li onda zadatak pastorala zvanja upoznati mlade ljude s likom Mojsija koji je kao mladić bio odgajan na egipatskom dvoru, u društvu faraona, ali nije zaboravio odakle dolazi i silno je želio pomoći svom narodu i spasiti ga od ropstva. Kada mladi čovjek shvati kako se Božja volja za njegov život skriva među njegovim željama, premda nisu sve njegove želje Božja volja, iskustvo pokazuje da se tu događa prekretnica. Ipak, nije dovoljno samo se oduprijeti očekivanjima drugih, modelima koji se nameću i prošlosti. Nije dovoljno kopati među svojim najdubljim željama kako bi se otkrio Božji poziv. Kada bi to bilo dovoljno, Crkva ne bi bila potrebna.

I zato nam povijest spasenja dolazi u pomoć s likom Samuela kojega je Bog zvao tri puta, to jest tako dugo dok Samuel nije shvatio da ga Bog zove. Ipak, Samuel to nije mogao sam shvatiti, bio mu je potreban svećenik Eli i njegovo vodstvo. Upravo je to zadaća nas, svećenika, koji smo mladima koji se traže pozvani biti duhovnici. Duhovnik je "ogledalo" bez kojeg nitko ne može imati jasnu sliku o sebi. On nije prijatelj mladih u čijem se društvu oni osjećaju jako, sigurni, zadovoljni; on je sredstvo Duha Svetoga, stariji brat, osoba većeg iskustva u duhovnim borbama. Glavna je zadaća duhovnika čuvati slobodu osobe koju duhovno vodi, izbjeći opasnost da joj on sugerira odluke koje je potrebno donijeti i da je stalno upućuje na Boga i njegov glas koji se čuje u molitvi - kazao je vlč. Rađa.
 
U sklopu predavanja, vlč. Jakov Rađa, svećenicima Varaždinske biskupije je predstavio dokument o formaciji svećenika “Dar svećeničkog zvanja”.
 
- Prva rečenica dokumenta glasi: “Dar svećeničkog zvanja, koji je Bog stavio u srce nekih muškaraca, obvezuje Crkvu predložiti im ozbiljan put formacije” te mu tako daje i njegovo temeljno obilježje. Ovaj dokument odgovara na dužnost koju Crkva ima, a to je predlaganje ozbiljnog puta svećeničke formacije. Zato je i put svećeničke formacije predstavljen ponajprije kao jedincati, cjeloviti, zajedničarski i misionarski. Dokument, osim toga, stavlja naglasak na dvije stvari - na formaciju za unutarnji život i zajedništvo, a naglašena su i konkretna sredstva koja uvelike pomažu u formaciji, ne samo bogoslovu, već su od velike koristi i onima koji samu formaciju i provode - kazao je predavač, vlč. Jakov Rađa.
 
Nakon predavanja uslijedila je konstruktivna rasprava na temu duhovnih zvanja u koju se uključio velik broj prisutnih, a susret je završen zajedničkom molitvom koju je predvodio biskup mons. Josip Mrzljak.

 
Goran Damjanić