Od:
Do:

Imenovani novi generalni vikar i novi kancelar Varaždinske biskupije

Imenovani novi generalni vikar i novi kancelar Varaždinske biskupijeVARAŽDIN, 8. 5. 2017.
U ponedjeljak 8. svibnja 2017. godine na mjesečnom susretu svećenika Varaždinske biskupije, u dvorani Pastoralnog centra objavljeno je imenovanje novog generalnog vikara i kancelara Varaždinske biskupije.

Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak imenovao je dosadašnjeg kancelara mons. Antuna Perčića novim generalnim vikarom Varaždinske biskupije. To imenovanje uslijedilo je nakon iznenadne smrti mons. Ivana Godine, generalnog vikara koji je tu funkciju obnašao od ustanovljenja Varaždinske biskupije, osim razdoblja kada je bio apostolski administrator Varaždinske biskupije po smrti mons. Marka Culeja, prvog varaždinskog biskupa. Mons. Antun Perčić, rođen je 12. travnja 1958. u Čakovcu, kršten u župi sveti Martin na Muri. Teološki studij završio je u Zagrebu gdje je i zaređen za svećenika 24. lipnja 1984. Imenovan je župnim vikarom u župi sv. Blaža u Zagrebu, odakle je upućen na postdiplomski studij crkvenog prava u Rim. Nakon završetka studija odlazi za kapelana u Hrvatsku katoličku župu Svetoga Križa u Hamiltonu, u Kanadi. 1997. vraća se u Biskupiju te je od tada bio kancelar Varaždinske biskupije. Kanonik je Stolnog kaptola Blažene Djevice Marije na Nebo uznesene u Varaždinu, član je i tajnik Prezbiterskog vijeća i Zbora savjetnika.

Odlukom varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka, novim kancelarom Varaždinske biskupije imenovan je preč. mr. Ivan Rak.

Preč. Rak rođen je 20. lipnja 1982. godine u Koprivnici. Studij teologije završio je 2007. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 14. lipnja 2009. u varaždinskoj katedrali, nakon čega djeluje kao župni vikar u župi Sv. Nikole biskupa u Varaždinu. Odlukom varaždinskog biskupa 2010. godine upućen je na studij kanonskog prava na fakultetu Sv. Pia X. u Veneciji gdje je 27. lipnja 2013. postigao stupanj licencijata - magistra kanonskog prava. Iste godine upisao je studij doktorata, a 2014. odobrena mu je tema doktorske disertacije iz kaznenog crkvenog prava. Cijelo vrijeme studija djeluje kao pastoralni suradnik na Župi sv. Marije Magdalene u Oriagu u Venecijanskoj biskupiji. Dolaskom u Varaždinsku biskupiju u rujnu 2015. godine imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu, te odlukom moderatora Međubiskupijskih sudova u Zagrebu kard. Josipa Bozanića, pridodanim sudskim vikarom pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu. Član je Hrvatskog kanonističkog društva gdje vrši službu predsjednika Odbora za međunarodnu suradnju.