Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihPastoral studenataCrkvena glazbaMedijska djelatnostLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijePastoral osoba s invaliditetom i njihovih obiteljiMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Dan posvećenog života


Dana 2. veljače zahvaljuje se za sve što je Bog učinio uz pomoć posvećenih osoba.

Redovnički je život dar onima koje Bog cijeni i poziva na veće sudioništvo u milosti, u Božanskom životu i nasljedovanju Isusa Krista. Riječ je o Božjoj ljubavi koju valja uzvratiti darom svojeg života. U zoru trećeg tisućljeća Bogu posvećene osobe više naglašavaju zajednički život, sudioništvo, opraštanje, uzajamni prihvat, vedrinu i pravi mir. O svemu tome svjedoče redovničke zajednice koje su pozvane odgovoriti na veliki dar Božje ljubavi.

Upravo je ovom današnjem društvu potrebno svjedočenje, jer u svijetu vlada mržnja, nasilje, egoizam, trka za bogaćenjem i bezobzirnost prema svim ljudima. Posvećeni život je naprotiv dokaz da postoji drugačiji način života i odnosa prema drugima pa je tako pravo evanđeosko svjetlo za sve vjernike i ljude.

Danas Bogu posvećeni život doživljava mnoge izazove i teškoće, što dokazuje i smanjenje broja zvanja. Uvijek je bilo teško sve ostaviti i slijediti Isusa pa su i sveci morali svladavati mnoge teškoće. Danas obitelji ne prihvaćaju zvanja, teško je ostati vjeran zvanju. Veliki je izazov sekularizam i sloboda, raspolaganje novcem. Zaboravljene su dimenzije duha. Zvanja više skoro da i nema, jer se na Zapadu ne rađaju više djeca, vlada egoizam, nema otvorenosti Božjem i ljudskom životu što je dovelo do smanjenja broja zvanja. Danas je potrebno veće junaštvo da se prihvati Bogu posvećeni život upravo zbog takvog konteksta.

Zvanje je danas teže ostvariti nego u prošlosti. Nekada je kršćanski životni kontekst poticao redovnička zvanja. Sada se živi u posve drugačijem, sekulariziranom svijetu i mladima je za odluku potrebno mnogo veće junaštvo.

Fra Dalibor (http://www.fra3.net/)