Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihPastoral studenataCrkvena glazbaMedijska djelatnostLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijePastoral osoba s invaliditetom i njihovih obiteljiMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Ponovljeni postupak javne nabave za potrebe pučke kuhinje

VARAŽDIN, 11. 1. 2019.
Caritas Varaždinske biskupije objavljuje Obavijest o ponovljenom postupku javne nabave hrane i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim dokumentima. Naime ponovljeni postupak ide za 4 grupe namirnica. Dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim dokumentima objavljena je na službenoj stranici Fonda europske pomoći za najpotrebitije (www.fead.hr) te se nalazi u stranici „Dokumenti“, u dijelu „Javno nadmetanje“, a može se izravno preuzeti na poveznici.

Radi se o projektu „Pružanjem pomoći ubLažavamo našim sUgrađanima životni statuS-PLUS“ Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Naime, cilj projekta doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba. Iznos sredstava: 1.890.959,27 HRK (100% financirano iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije).

Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci, a ciljane skupine su: samci i kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, osobe s invaliditetom, višečlane obitelji bez zaposlenih osoba ili sa samo jednom zaposlenom osobom, umirovljenici s minimalnim mirovinama i beskućnici. Planirani broj pripadnika ciljne skupine koji će biti obuhvaćeni projektom je 200 osoba.