BiskupPovijest biskupijeKatedralaStolni kaptol Blažene Djevice Marije na nebo uzneseneČazmansko-varaždinski zborni kaptol Duha SvetogaSvećeniciŽupeRedovničke zajedniceIn memoriam

Dijecezanski svećenici Varaždinske biskupije

Bais Ivan, umirovljeni svećenik i umirovljeni kanonik Zbornog kaptola
Benko Nikola, na bolovanju
Benjak Daroslav, žpk Ferdinandovac
Berljak Stjepan, žpk Veliki Bukovec i dekan Ludbreškog dekanata
Bistrović Danijel, žpk Ivanovec
Biškup Franjo, kanonik pokorničar Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, duhovnik sestara uršulinki u Varaždinu
Biškup Lovro, žv Pitomača
Bizek Ozren, žpk Peteranec i policijski kapelan
Blatarić Siniša, upr. župe Kravarsko (Sisačka biskupija)
Blažon Josip, žpk Mačkovec
Blažon Neven, žpk Bednja
Bobovec mr. Damir, kanonik kustos Stolnog kaptola, predstojnik Biskupijske knjižnice, voditelj Matičnog ureda i Arhiva
Bogadi Dragutin, na bolovanju
Borak Vlado, žpk Sveti Đurđ
Bukovčan Nikola, žpk Koprivnički Ivanec
Bunić Janko, umirovljeni svećenik
Cikač Mladen, žv Nedelišće, dušobrižnik u Kaznionici u Lepoglavi i u zatvoru u Varaždinu
Cujzek Ivica, žpk Varaždin - Sveti Fabijan i Sebastijan
Čavlek Mihael, žpk Oštrice
Damiš dr. Hrvoje, župni upravitelj Trnovec, povjerenik za pastoral studenata
Denac Miro, žpk Donji Mosti i upr.ž. Miholjanec
Dodlek dr. Ivan, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Dodlek Tomislav, žpk Biškupec
Domiter Marko, osobni biskupov tajnik
Drvoderić Josip, žpk Goričan
Dubovečak Josip, umirovljeni svećenik
Dudašek Siniša, žpk Sračinec, predstojnik Ureda za pastoral duhovnih zvanja
Đurin Josip, prefekt u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu
Đurin mr. Marko, rektor Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu
Đurkan mons. Josip, žpk Ludbreg i upravitelj svetišta, začasni kanonik Zbornog kaptola
Ferek Izidor, kanonik kustos Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, žpk Sveti Ilija, dekan Zapadnovaraždinskog dekanata
Filipović Mario, žpk Natkrižovljan
Gladoić Ivica, žpk Kalinovac i upr. ž. Budrovac
Gložinić Zoran, žpk Kućan Marof
Golub Petar, žpk Bartolovec
Gorupić Mladen, žpk Sveti Martin na Muri
Hadrović Josip, ekonom Varaždinske biskupije i pastoralni suradnik u Župi Ivanec
Halovanić Vinko, umirovljeni svećenik
Herceg Danijel, žpk Gornje Jesenje, župni upravitelj Vrbno i dekan Bednjanskog dekanata
Herceg Ivan, žpk Nedelišće, dekan Štrigovskog dekanata
Hoblaj Antun, kanonik magistar Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, žpk Prelog
Horvat Branko, žpk Koprivnički Bregi
Horvat Ivica, žpk Beletinec, vojni i policijski kapelan
Horvat Josip, umirovljeni svećenik
Horvat Marijan, žpk Mursko Središće
Horvat Mijo, umirovljeni svećenik
Horvat dr. Mladen, voditelj Hrvatske katoličke misije u Torontu (Kanada)
Horvatić Mirko, kanonik pokorničar Stolnog kaptola, ravnatelj Svećeničkog doma i BUZUK-a, arhiđakon Podravskog arhiđakonata
Hruško Ivan, žpk Cvetlin
Jagarčec Josip, žpk Klenovnik, bolnički dušobrižnik
Jagarinec Gabrijel, žpk Skradin (Šibenska biskupija)
Jakupec Filip, žv Đurđevac
Janković mr. Josip, umirovljeni svećenik
Kaniški Mario, žpk Drnje
Kefelja Krunoslav, žpk Podravske Sesvete i dekan Đurđevačkog dekanata
Kelemenić Darko, žpk Sveti Juraj u Trnju
Kišiček mons. Andrija, umirovljeni svećenik
Kljunić Ivan, žpk Kotoriba
Kolarić Vladimir, žpk Šenkovec, dekan Čakovečkog dekanata
Kopjar Andrija
Kopjar Juraj, žpk Svibovec
Kopjar dr. Mario, kanonik kantor Stolnog kaptola, predstojnik Ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu, predstojnik Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral
Koprek mr. Josip, kanonik lektor Stolnog kaptola, predstojnik Obiteljskog centra, Ureda za obitelj i Ureda za katoličke laičke udruge, ravnatelj Pastoralnog centra u Ludbregu, biskupijski povjerenik za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, arhiđakon Varaždinsko-zagorskog arhiđakonata
Koračević dr. Karlo, umirovljeni svećenik
Koren mr. Damjan, kanonik prepošt Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, predstojnik Katehetskog ureda, ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, ravnatelj Ureda za katoličke škole
Kos Tomislav, žpk Pribislavec
Kosec Tihomir, žpk Kneginec, predstojnik Ureda za pastoral mladih
Koščak Josip, umirovljeni svećenik
Košćak mr. Anđelko, biskupski vikar za kler, biskupijski povjerenik za kulturnu baštinu, pastoralni suradnik u Župi Sračinec
Košćak Silvio, žpk Legrad i upr. župe Đelekovec
Košić Ivan, umirovljeni svećenik
Košutić Ivan, žpk Martijanec
Kovačević Mišel, na studiju pedagogije u Rimu
Kovačić Damir, voditelj Hrvatske katoličke misije u Hagenu (Njemačka)
Kovačić Marijan, žpk Virje
Kozjak Ivan, umirovljeni svećenik i začasni kanonik Zbornog kaptola
Križanac Mario, žpk Reka
Kruljac Karlo, privremeni upravitelj Župe Belica i pastoralni suradnik u Župi Prelog
Kuhar Kristijan, žpk Štrigova
Leskovar Tomislav, žpk Selnica
Levanić Dario, žv Koprivnica - Blaženi Alojzije Stepinac
Logožar mons. Leonard, umirovljeni svećenik
Lončarić Milan, prebendar Zbornog kaptola, na bolovanju
Lozančić Leon, žpk Hlebine, upr. župe Sigetec
Makar Stjepan, žpk Ljubešćica
Malović dr. Nenad, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Markač mons. Leonard, žpk Močile Koprivnica
Markač Pavao, umirovljeni svećenik
Markušić Nikola, žpk Orehovica, biskupijski povjerenik za pastoral Roma
Markušić Stjepan, žpk Macinec, bolnički dušobrižnik
Mesarić Pavao, žpk Vratišinec
Mihoković Marijan, umirovljeni svećenik
Mikac Mislav, žv Ludbreg
Mikec Rafael, žpk Kamenica
Mikulan Ivan, žpk Dekanovec
Milovec Krunoslav, žpk Maruševec
Mlakar Petar, duhovnik u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu
Mostečak Stjepan, žpk Varaždinske Toplice, dekan Varaždinskotopličkog dekanata, bolnički dušobrižnik
Mrzljak mons. Josip, varaždinski biskup u miru
Munđar Ivan, žpk Novo Selo na Dravi
Najman Stjepan, kanonik lektor Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, žpk Varaždin - Sveti Nikola biskup, dekan Istočnovaraždinskog dekanata
Novak Ivan, umirovljeni svećenik
Novak dr. Krunoslav, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, docent na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu
Novinšćak Stjepan, umirovljeni svećenik
Pakrac Alojzije, žpk Margečan
Paviša dr. Dario, tajnik u Apostolskoj nuncijaturi u Južnoafričkoj Republici
Pavlek Josip, prebendar Zbornog kaptola, žpk Remetinec
Pavlović Žarko, voditelj Hrvatske katoličke misije Tuttlingen, Njemačka
Perčić mons. Antun, kanonik prepošt Stolnog kaptola, generalni vikar Varaždinske biskupije, arhiđakon Međimurskog arhiđakonata, predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije
Peter Ivan, umirovljeni svećenik
Petrić Tomislav, žpk Koprivnica - sv. Nikola
Petrović mons. Alojzije, umirovljeni svećenik
Pilaj Mirko, žpk Donja Dubrava i upr. ž. Donji Vidovec
Piskač Nenad, žpk Lepoglava
Pivar Josip, žpk Podturen i dekan Preloškog dekanata
Posavec Valent, kanonik kantor Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, žpk Vinica, dekan Ivanečkog dekanata
Posavi Nikica, žpk Kozarevac
Preiner Siniša, žpk Pitomača
Prstec Marinko, na bolovanju
Puškadija Ivica ml., žpk Sveti Juraj na Bregu
Puškadija Ivica st., žpk Starigrad - Koprivnica
Rac Marko, žpk Đurđevac
Radašić Igor, žpk Kuzminec i upr. župe Imbriovec
Radoš mons. Bože, varaždinski biskup
Rak mr. Ivan
, kancelar biskupije, pridodani sudski vikar pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu
Rukelj Mario, žpk Belica
Sabol prof. dr. Josip, umirovljeni svećenik
Sajković Branko, žpk Strahoninec
Sakač Ivan, žpk Petrijanec
Samodol Nikica, umirovljeni svećenik i protojerej stavrofor
Slamek Damir, žpk Novo Virje
Stojko Kristijan, žpk Ivanec
Šafran Mario, privremeno prijevremeno umirovljeni svećenik
Šafran Zorislav, žpk Križovljan
Šardi Leonardo, župni upravitelj Sveta Marija, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Šimek Dragutin, žpk Višnjica
Šimek mr. Karlo, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Škraba Ljuban, žpk Novigrad Podravski, dekan Virovskog dekanata
Šmintić Damir Tito, žpk Rasinja
Šoštarić mr. Stjepan, žpk Gola, župni upravitelj Ždala
Štefan Antun, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u RH
Štefanec Marko, voditelj Hrvatske katoličke misije u Hamiltonu (Kanada)
Šumandl Davor, žpk Koprivnica - Blaženi Alojzije Stepinac, bolnički dušobrižnik
Švenda Vladimir, voditelj Hrvatske katoličke misije u Malmöu (Švedska)
Švogor Branko, žpk Vidovec
Tomašević Nikola, na poslijediplomskom studiju moralne teologije u Rimu
Vidaček Vjekoslav, žpk Madžarevo i policijski kapelan
Vidović Josip, žpk Jalžabet
Vonić Matija, žpk Draškovec
Vorih Stjepan, umirovljeni svećenik
Vugrinčić Ivan, žpk Gornji Mihaljevec
Vuk Mladen, voditelj Hrvatske katoličke misije u Göteborgu (Švedska)
Vukalović Dominik, žpk Koprivnica - sv. Leopold Bogdan Mandić, predstojnik Misijskog ureda i dekan Koprivničkog dekanata
Vukalović Đuro, žpk Mala Subotica
Zadravec Marko, žpk Donja Voća
Zadravec Stjepan, voditelj Hrvatske katoličke misije u Koblenzu (Njemačka)
Žmegač Ivan, žpk Varaždin - Sveti Josip