Trajno euharistijsko klanjanjeDuhovni centar Varaždinske biskupije VeternicaPastoralni centar Varaždinske biskupije LudbregLudbreško svetišteSamostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove, IvanecLiturgija danaNedjeljna poruka

Kome se klanjamo?

Kao što je bilo istaknuto, samo Bogu, nikome više. Za razlikovanje štovanja Boga od štovanja svetih upotrebljavamo riječ latria. Odgovarajuće štovanje svetih zove se dulia. Presvetu Djevicu Mariju častimo na poseban način, više od svih svetih, to se zove hiperdulia. Kao što je rekao blaženi kardinal Newman: „Istina je da Crkva Mariju pobožno čuva u svom srcu i njezina djeca svjedoče o njoj onom vjerom kojom su je prihvatili.“

Stoga nije istina da se mi katolici klanjamo Mariji kao što to neki tvrde. Mi je štujemo više nego sve svete ne samo zato što je u svome tijelu začela Sina Božjega, već i zbog svega što je učinila za naše spasenje. Ali mora nam biti jasno da se samo Bogu klanjamo, Bogu u trima osobama: Ocu, Sinu i Duhu Svetom.