Trajno euharistijsko klanjanjeDuhovni centar Varaždinske biskupije VeternicaPastoralni centar Varaždinske biskupije LudbregLudbreško svetišteSamostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove, IvanecLiturgija danaNedjeljna poruka

Kada se klanjamo?

Kada se nalazimo pred Bogom? Reći ćemo: „Bog je svugdje kad smo svjesni njegove božanske prisutnosti.“ Istina je da nismo uvijek svjesni njegove božanske prisutnosti. Prvi način Božje prisutnosti je po neizmjernosti. Isto tako, drugi način prisutnosti je kada se osoba nalazi u stanju posvetne milosti; kad je njezino srce postalo čisto i usmjereno na Gospodina, a kao takvo i na bližnjega. Ta osoba poznaje Boga, zna da je u njoj i neprestano žudi za njim. Osim toga, postoji i jedna posebna prisutnost, jedinstvena, stvarna, u kojoj je Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, odlučio ostati sa svojima - u Euharistiji. To je zalog ljubavi i način koji je samo Bog mogao zamisliti: najponizniji, šutljiv i ranjiv: euharistijski kruh. Bio je to način na koji je izvršio dano obećanje: “I evo, ja sam s Vama u sve dane - do svršetka svijeta.“ (Mt 28, 20).