Trajno euharistijsko klanjanjeDuhovni centar Varaždinske biskupije VeternicaPastoralni centar Varaždinske biskupije LudbregLudbreško svetišteSamostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove, IvanecLiturgija danaNedjeljna poruka

Gdje se klanjamo?

Svaki se katolik klanja Bogu u Euharistiji, jer vjeruje da je Euharistija sakrament u kojem je prisutan Isus Krist. Stoga klanjanje nije neko apstraktno bogoslužje, već sasvim konkretno, kada se klanjamo pred euharistijskim Gospodinom, pred Presvetim Sakramentom.

Klanjajući se Isusu Kristu u Euharistiji mi smo obavijeni Božjom ljubavlju i uranjamo u otajstvo njegove prisutne ljubavi skrivene euharistijskim velom. Klanjanje vodi sjedinjenju u ljubavi.

Duša ulazi u neopisiv odnos koji se ne može izraziti riječima, ona se preobražava. Uči se ljubiti, klanjajući se.