Trajno euharistijsko klanjanjeDuhovni centar Varaždinske biskupije VeternicaPastoralni centar Varaždinske biskupije LudbregLudbreško svetišteSamostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove, IvanecLiturgija danaNedjeljna poruka

Duhovni savjeti

Obično u kapeli Trajnog euharistijskog klanjanja zna biti mnogo knjiga i letaka. Koristite ih razborito, jer nije preporučljivo provesti cijelo vrijeme u čitanju kao da ste u čitaonici. Niti jednog trena ne smiješ smetnuti s uma svijest pred kim se nalaziš. Ispuni vrijeme svojim vlastitim razmatranjima.
 
Međutim, ako ti ništa ne dođe na pamet, budi tu, dozvoli da te Gospodin zagrli svojom prisutnošću. Da bi mogli ući u intimnost s Gospodinom moramo se prepustiti da nas On zagrli i zahvati svojom ljubavlju. Veliki svetac euharistijskog klanjanja, sv. Petar Julijan Eymard, govorio je da je svrha klanjanja božanska osoba našega Gospodina Isusa Krista prisutnog u Presvetom Oltarskom Sakramentu i budući da je on živ, želi da mu govorimo. Sigurno da On nama neće govoriti glasno, već na otajstven način. Razgovor između Gospodina i duše je istinska euharistijska meditacija, to je klanjanje. Svetac je također govorio: „Blažena duša koja zna naći Isusa u Euharistiji i u Euharistiji
sve ostalo“. Savjetovao je: „Jednostavnost i ljubav nas vode klanjanju. Pouzdanje nas oslobađa od nemira, strahova, osudâ i vlastite sigurnosti. Potrebno je jednostavno približiti se i započeti razgovor s ljubavlju.
 
Također je govorio: „Počnite vaše klanjanje činom ljubavi i tako ćete otvoriti vaše duše božanskom djelovanju. Kad počnete s vama samima, zaustavit ćete se na putu, ne idete dalje. Ako ne počnete s ljubavlju, već nekom drugom krepošću, hodate po krivom putu. Ljubav su jedina vrata srca“.
 
Drugi savjet koji nam daje sv. Petar Julijan Eymard je način kako se pripremiti za susret s Gospodinom, na susret ljubavi. Govorio je: „Gledaj na sat klanjanja kojega si izabrao kao na nebeski sat. Idi na njega kao da ideš u Nebo, na nebesku gozbu, i taj ćeš sat željeti i bit ćeš ispunjen radošću.“
 
Zadržite s radošću želju u srcu. Govorite u sebi – za četiri sata, za dva sata, za jedan sat ići ću na susret milosti i ljubavi našeg Gospodina. On me je pozvao, On me čeka, On me želi.
 
Taj je način jako dobar, ako želimo vidjeti Ljubljenog i biti s njim. Također, idemo k njemu takvi kakvi jesmo, nezabrinuti zbog naših siromašnih misli, pa i kad ne znamo što bismo rekli. Zato i preporučuje: „Idite našem Gospodinu onakvi kakvi jeste, idite k njemu u jednostavnosti.“
 
Upotrebljavajte svoju vlastitu pobožnost i ljubav prije nego posegnete za knjigom. Tražite poniznost ljubavi. Neka vam pobožna knjiga pomogne da ostanete na dobrom putu, kad duh osjeti težinu ili kad osjećaji oslabe; to je dobro, ali zapamtite, naš Učitelj više voli siromaštvo naših srcâ nego najuzvišenije misli i osjećaje koji pripadaju drugima. I nastavlja: „Zar ne želiš doći Gospodinu s vlastitim siromaštvom? To On voli i blagoslivlja.“ Također je savjetovao kako rasti u daru klanjanja: „Kako su vaša klanjanja dosta nesavršena, sjedinite ih s klanjanjima Presvete Djevice Marije.