BiskupPovijest biskupijeKatedralaStolni kaptol Blažene Djevice Marije na nebo uzneseneČazmansko-varaždinski zborni kaptol Duha SvetogaSvećeniciŽupeRedovničke zajedniceIn memoriam

Župa sv. Nikole biskupa Varaždin

Župa sv. Nikole biskupa Varaždin
Titular Župa sv. Nikole biskupa
Ulica Trg slobode 11
Poštanski broj 42000
Mjesto VARAŽDIN
WEB stranica www.zupa-sv-nikole-varazdin.hr
Telefon 042/212 412
E-mail zupa-svnikole-vz@biskupija-varazdinska.hr
Župnik Stjepan Najman, dekan Istočnovaraždinskog dekanata
i kanonik Zbornog kaptola
Župni vikar Matija Filipović, župni vikar