Biskupijski adresarPoveznice

Svećenici na službi izvan Varaždinske biskupije, u inozemstvu i na studiju

DODLEK dr.sc. Ivan
profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Voćarska 39a, 10000 Zagreb
01/4662 384
idodlek1@gmail.com
ĐURIN Josip
prefekt u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu
Kaptol 29, 10000 Zagreb
098/9073 911
djurin.josip@gmail.com
ĐURIN mr. sc. Marko,
rektor Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu
Via Tomacelli 132, I - 00186 Roma
099/2317257, +393275868354
markodjurin@yahoo.com
HORVAT dr.sc. Mladen
voditelj Hrvatske katoličke misije u Torontu (Kanada)
7 Croatia Street, Toronto, Ontario, M6H 1K8
+1 416 536 3669
profhorvat@gmail.com
JAGARINEC Gabrijel
župnik u Njivicama (Šibenska biskupija)
KOVAČIĆ Damir
voditelj Hrvatske katoličke misije u Hagenu (Njemačka)
Hochstr. 83c, D-58095 Hagen
098/249 903, +4917642114791
dkovacic73@gmail.com
MALOVIĆ dr. sc. Nenad
profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Voćarska 39a, 10000 Zagreb
091/1517 131
nenad.malovic@vz.t-com.hr
NOVAK dr.sc. Krunoslav
generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, docent na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu
Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
098/9050 793, 01/563 5001
krunoslav.novak@unicath.hr
PAVIŠA dr.sc. Dario
tajnik u Apostolskoj nuncijaturi u Južnoj Africi
Poštanska adresa: P.O. Box 95200, Waterkloof, Pretoria 0145, South Africa
095/1992 582, +27 60 572 0594

ŠIMEK mr.sc. Karlo
asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Voćarska 39a, 10000 Zagreb
098/9256 538
karlosimek18@gmail.com
ŠTEFANEC Marko
voditelj Hrvatske katoličke misije u Hamiltonu (Kanada)
1883 King Street East, Hamilton, Ont. L8K 1V9
0917766 1118, +12049907674
stefanec.marko@gmail.com
ŠVENDA Vladimir
voditelj Hrvatske katoličke misije u Malmöu (Švedska)
Sjöblads väg 11, 21370 Malmö
+46 40 214 643
VUK Mladen
voditelj Hrvatske katoličke misije u Göteborgu (Švedska)
Parkgatan 14, 41138 Göteborg
099/7335 197, +46767139901
mladenvuk@gmail.com
ZADRAVEC Marko
župnik moderator u župama Stinatz, Stegersbach, Ollersdorf, Bocksdorf, Olbendorf i Litzelsdorf (Biskupija Željezno, Austrija)
Hauptplatz 18, 7552 Stinatz, Austrija
ZADRAVEC Stjepan
voditelj Hrvatske katoličke misije u Koblenzu (Njemačka)
Frobelstr. 9, D-56073 Koblenz
+49 261 14506
NA STUDIJU:

BIŠKUP Lovro, poslijediplomski studiji u Rimu
JAKUPEC Filip, poslijediplomski studiji u Rimu
KOVAČEVIĆ Mišel, studij pedagogije na Università Pontificia Salesiana
Via Tomacelli 132, I - 00186 Roma
095/5674 511
misel.kovacevic@hotmail.com
TOMAŠEVIĆ Nikola, poslijediplomski studij moralne teologije na Accademia Alfonsiana - Istituto Superiore di Teologia Morale
Via di San Nicola da Tolentino 13, I - 00187 Roma
ntnikolat@gmail.com