Od:
Do:

Caritasu Varaždinske biskupije putem europskog fonda osigurano gotovo dva milijuna kuna za Pučku kuhinju

Caritasu Varaždinske biskupije putem europskog fonda osigurano gotovo dva milijuna kuna za Pučku kuhinjuVARAŽDIN, 9. 11. 2018.
Caritasu Varaždinske biskupije uspješno je odobren projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) vrijedan 1 890 959,27 kuna. Detalje o samom projektu, kome je namijenjen, za što će sredstva biti utrošena i ostale informacije, javnost je mogla saznati na konferenciji za medije u petak 9. studenoga u dvorani Pastoralnog centra Varaždinske biskupije.

Projektom "PLUS" (Pružanjem pomoći ubLažavamo našim sUgrađanima životni statuS) provodit će se mjere pripreme i podjele besplatnih obroka za korisnike Caritasove Pučke kuhinje. Osim prehrane u Pučkoj kuhinji, u okviru projekta, vršit će se dostava paketa hrane starim i nemoćnim osobama, osobama koje žive u samačkom domaćinstvu ili su udaljeni od same Pučke kuhinje. Ovaj iznimno vrijedan projekt traje godinu dana, započeo je 2. rujna ove godine te traje do 2. rujna 2019.

Početak dugogodišnje suradnje

Na konferenciji su govorili dr. sc. Miljenko Ernoić, predsjednik Uprave Razvojne agencije Sjever (DAN) koja je partner u projektu, gradonačelnik Varaždina dr. sc. Ivan Čehok te ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije mr. Ante Šola. Konferenciju je moderirao Marin Šipek iz Razvojne agencije Sjever (DAN).

Miljenko Ernoić je izrazio čast i zadovoljstvo što je Razvojna agencija Sjever (DAN) izabrana za vanjskog voditelja projekta.

- Ovakve stvari nas posebno vesele, a suradnja je više nego dobra od početka. Sam projekt će trajati 12 mjeseci, a sredstva su namijenjena kao nefinancijsko pružanje pomoći najpotrebitijima u svojstvu obroka i hrane. Dio sredstava se odnosi i na edukaciju korisnika. Zahvaljujem svima na pomoći i podršci, te se veselim i nadam da je ovo početak jedne dugogodišnje suradnje - poručio je dr. sc. Ernoić.

Zajednička briga za građane u potrebi

Gradonačelnik Ivan Čehok je podsjetio da je Razvojna agencija Sjever (DAN) još prilikom osnivanja 2004. godine bila zamišljena kao čvorišna komunikacijska točka koja bi bila na korist svim udrugama i institucijama u gradu Varaždinu.

- S Caritasom Grad i inače odlično surađuje niz godina što se tiče prehrane u Pučkoj kuhinji, nekada i ljekarne, te pružanja druge vrste pomoći najugroženijima, žrtvama nasilja i sličnima. Svaka kuna europskih sredstava olakšava posao Caritasu i Gradu Varaždinu. Drago nam je da je Europa prepoznala ovu potrebu. Građana u potrebi uvijek je bilo i bit će ih, nema niti jedne sredine koja ih nema, pa ni u bogatim europskim državama, te nam je svima zadaća da ljudima olakšamo život. Svi zajedno moramo brinuti o tim građanima - poručio je gradonačelnik Čehok dodavši kako se nada da je ovo dobra prilika i za domaće proizvođače hrane.

Ostvarenje poslanja Crkve

Ravnatelj Biskupijskog Caritasa mr. Ante Šola pozdravio je sudionike konferencije, mons. Antuna Perčića, generalnog vikara i predsjednika Caritasa Varaždinske biskupije, te sve koji sudjeluju u projektu. Podsjetio je kako je organizirano djelovanje putem Caritasa na ovim prostorima prisutno još od početaka Domovinskog rata tijekom kojega je uspješno odgovaralo svim izazovima vezanima uz čovjeka koji treba pomoć. Caritas je ponos ovoga grada i županije, kazao je mr. Šola.

- Crkva kroz Caritas daje svoj doprinos kako bismo ostvarili naše poslanje. Caritas je ljubav za bližnje koju dajemo kroz naše djelovanje. Ne mora to biti samo materijalna pomoć. Može li se više i bolje, nadam se da može. Što se tiče ovog projekta, prateći europske fondove izradili smo projekt za Pučku kuhinju. Zahvaljujem razvojnoj agenciji na njihovom znanju. Aplicirali smo za 200 osoba, mada mi oko 300 obroka dnevno pripremimo i podijelimo, ali išli smo radije na sigurno, a ne maksimalno, da ne ‘izvisimo’. Bilo je potrebno mnogo napora sa svih strana da bi se uspjelo. Ovo je jedan od načina da pokažemo kako je čovjek u središtu naše brige - poručio je ravnatelj Biskupijskog Caritasa mr. Ante Šola.
 
Goran Damjanić


Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna
Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna
Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna
Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna
Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna
Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna
Slika Caritas Varaždinske biskupije uspješno aplicirao na projekt Fonda europske pomoći za najpotrebitije putem kojeg je za Pučku kuhinju osigurano 1 890 959,27 kuna