Biskupijski adresarPoveznice

Naše župe

Župa Biškupec
Župa bl. A. Stepinca Koprivnica
Župa Bl. Majke Terezije Koprivnica
Župa Budrovac
Župa Draškovec
Župa Đurđevac
Župa Ivanec
Župa Jalžabet
Župa Kalinovac
Župa Kamenica
Župa Kotoriba
Župe Kuzminec i Imbriovec
Župa Mađarevo
Župa Miholjanec
Župa Molve
Župa Nedelišće
Župa Novi Marof
Župa Novo Virje
Župa Orehovica
Župa Podturen
Župa Prelog
Župa Sračinec
Župa sv. Antuna Čakovec
Župa sv. Antuna Koprivnica
Župa sv. Fabijana i Sebastijana Varaždin
Župa sv. Josipa Varaždin
Župa sv. Nikole Čakovec
Župa sv. Nikole Koprivnica
Župa sv. Nikole Varaždin
Župa sv. Vida Varaždin
Župa Sveti Đurđ
Župa Sveti Juraj na Bregu
Župa Sveti Juraj u Trnju
Župa Sveti Martin na Muri
Župa Šenkovec
Župa Trnovec
Župa Varaždinske Toplice
Župa Vidovec
Svetište Predragocjene Krvi Kristove Ludbreg