Biskupijski adresarPoveznice

Naše župe

Župa Bednja
Župa Biškupec
Župa bl. A. Stepinca Koprivnica
Župa Bl. Majke Terezije Koprivnica
Župa Budrovac
Župa Donja Dubrava
Župa Donji Mosti
Župa Draškovec
Župa Đelekovec
Župa Đurđevac
Župa Goričan
Župa Gornje Jesenje
Župa Gornji Mihaljevec
Župa Imbriovec
Župa Ivanec
Župa Jalžabet
Župa Kalinovac
Župa Kamenica
Župa Klenovnik
Župa Kloštar Podravski
Župa Kneginec
Župa Koprivnički Bregi
Župa Kotoriba
Župa Kućan Marof
Župa Kuzminec
Župa Legrad
Župa Macinec
Župa Mađarevo
Župa Mala Subotica
Župa Maruševec
Župa Miholjanec
Župa Molve
Župa Mursko Središće
Župa Nedelišće
Župa Novi Marof
Župa Novo Virje
Župa Orehovica
Župa Petrijanec
Župa Pitomača
Župa Podturen
Župa Prelog
Župa Rasinja
Župa Reka
Župa Remetinec
Župa Sračinec
Župa Starigrad
Župa sv. Antuna Čakovec
Župa sv. Antuna Koprivnica
Župa sv. Fabijana i Sebastijana Varaždin
Župa sv. Josipa Varaždin
Župa sv. Nikole Čakovec
Župa sv. Nikole Koprivnica
Župa sv. Nikole Varaždin
Župa sv. Vida Varaždin
Župa Sveta Marija
Župa Sveti Đurđ
Župa Sveti Juraj na Bregu
Župa Sveti Juraj u Trnju
Župa Sveti Martin na Muri
Župa Šenkovec
Župa Štrigova
Župa Trnovec
Župa Varaždinske Toplice
Župa Vidovec
Župa Virje
Župa Višnjica
Župa Vrbno
Svetište Predragocjene Krvi Kristove Ludbreg