Od:
Do:

Vijećnici župnih i ekonomskih pastoralnih vijeća na susretu u Varaždinskoj biskupiji

Vijećnici župnih i ekonomskih pastoralnih vijeća na susretu u Varaždinskoj biskupijiVARAŽDIN, 15. 9. 2022.
Varaždinska biskupija organizira susrete vijećnikâ župnih pastoralnih i župnih ekonomskih vijeća u tjednu od 12. do 17. rujna ove godine. Ovi susreti svojevrsno su hodočašće župnih predstavnika u varaždinsku katedralu i Biskupiju o 25. obljetnici uspostave Varaždinske biskupije.
Na susret su pozvani svi vijećnici zajedno sa svojim župnicima, a susreti započinju večernjom svetom misom u varaždinskoj katedrali te se nastavljaju u prostorijama Pastoralnog centra Varaždinske biskupije. Svakog dana okupljaju se vijećnici iz dva dekanata prema unaprijed određenom rasporedu. Do sad, to su bili Bednjanski i Ivanečki, Čakovečki i Preloški te Đurđevački i Virovski dekanati, a do kraja tjedna slijede još Istočnovaraždinski i Zapadnovaraždinski, zatim Koprivnički i Ludbreški te Štrigovski i Varaždinskotoplički dekanati.

Ove susrete, za župne ekonomske vijećnike, vode preč. Mirko Horvatić, ravnatelj Biskupijskih ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika te preč. Josip Hadrović, ekonom Varaždinske biskupije, dok susret za župne pastoralne vijećnike predvode preč. Anđelko Košćak, biskupski vikar za kler, preč. Josip Koprek, biskupijski povjerenik za pastoral obitelji te vlč. Leonardo Šardi, biskupijski povjerenik za osobe s invaliditetom.

Kako nam je rekao, nakana ovih susreta je da, osim onog duhovnog aspekta u vidu hodočašća u katedralu povodom 25. obljetnice biskupije, susret bude i formativnog karaktera gdje će se vijećnici pobliže upoznati sa svojim zadaćama i svojom ulogom, budući da su izabrani na važna mjesta u funkcioniranju jedne župne zajednice.

„Želimo ponajprije pomoću crkvenih dokumenata predstaviti važnost vjernika laika u životu župne zajednice, a zatim kroz Pravilnik župnih pastoralnih i župnih ekonomskih vijeća, staviti naglasak gdje ih doista vidimo. Također, želimo ući u razgovor, dijalog i čuti zapravo i njihove probleme, i njihove želje, i nekako pokušati pomoći da doista, i ta Vijeća koja imamo u svojim Župama, profunkcioniraju te da budu na korist i ljudima, a ponajprije na veću slavu Božju“, rekao nam je vlč. Šardi.

Podsjetimo, ekonomsko vijeće ima ponajprije brigu za ona vremenita dobra i financijski dio koji ima župna zajednica, a da bi se moglo baviti pastoralom, potrebna su i ta financijska sredstva. S druge strane, pastoralno vijeće ima ulogu koordinacije i formiranja različitih živih vjerničkih krugova i pomoći da živa Božja riječ doista dođe do svakog vjernika.

Preč. Hadrović ekonomskim je vijećnicima progovorio o vremenitim dobrima Katoličke crkve, o upravljanju tim dobrima te o novom Pravilniku za župno ekonomsko vijeće. Rekao je i kako je ono primarno savjetodavno tijelo, ali osim savjetom, vijećnici župniku pomažu i svojim radom. Naveo je vlastiti primjer gdje je, po dolasku na Župu, bilo potrebno izgraditi novu crkvu te je naglasio kako bez ekonomskih i pastoralnih vijećnika, župnik sam to ne bi uspio napraviti. Isto tako, svako slavlje u Župi, bilo da se radi o podjeli sakramenata, bilo o organizaciji slavlja povodom nekog blagdana, tu se župnik gotovo potpuno oslanja na pastoralne vijećnike.

„Župnik ne može i ne smije biti "sam svoj majstor", nego treba uvijek tražiti i savjet, i pomoć župnog pastoralnog i župnog ekonomskog vijeća“, naglasio je preč. Hadrović.

I preč. Antun Hoblaj, dugogodišnji župnik u Prelogu, jedan od župnika koji je sa svojim vijećnicima došao na susret, naglašava: “Bez ljudi, Župa ne može, jer Župa u svom temelju ima zajednicu, a zajednica su ljudi. Naravno, važne su crkve, objekti, ali najvažnija je zajednica.“

Poručio je nadalje i kako su upravo ljudi oni koji osjećaju potrebe i znaju što ta zajednica treba. A tada je važno i da je župnik dovoljno spreman čuti što govore, raspraviti o tome i dogovoriti se. „Onda je to, možemo slobodno reći – neprocjenjivo“, istaknuo je preč. Hoblaj.

Svim župnim vijećnicima vlč. Šardi uputio je poruku poticaja i ohrabrenja.

„Svima onima koji su izabrani, dobili su jednu čast i povjerenje, no oni su zapravo pomoć, jedan most između svećenika i cijele župne zajednice, oni su poveznica sa svijetom i Crkvom i želim da doista rade da na prvome mjestu bude veća slava Božja, a onda će sve doći i na svoje drugo, pravo mjesto“.

I mons. Bože Radoš, varaždinski biskup, u svojoj homiliji tijekom misnog slavlja, župnim ekonomskim i pastoralnim vijećnicima nadahnuto je govorio naglašavajući osobito bogatstvo u različitosti, pozivajući se na sv. Pavla kako govori o jednakom dostojanstvu svakog uda tijela Kristova. Kako je protumačio, ovo je primjenjivo i na župne zajednice. Nema nevažnih, nema onih koji mogu biti izvan. Svatko je pozvan ugraditi se, svatko je dobio dar koji je dar za njega i za zajednicu. Postaje živ, ako ga ugradi u zajednicu, a ako ga ostavi na strani, tada ne može imati ploda i ne može ne biti plodonosan.

„Draga braćo i sestre, vi imate jednu ulogu u zajednici, imate i dar od Gospodina. Pozvani ste da ugradite to u zajednicu Crkve, u liturgijsku zajednicu, u zajednicu onih koji naviještaju riječ Božju…Vi kao članovi ekonomskog i pastoralnog vijeća pozvani ste da dalje širite, da pružate ruke, da vidite one najslabije i da njih privodite Bogu. Ne znamo tko na koji način doprinosi bogatstvu i ljepoti Crkve. To Bog sam zna. Netko se može osjetiti beskoristan, jer ne može više doći očistiti crkvu, ni doći u crkvu, ali ima sklopljene ruke. Mi ne znamo kako Bog djeluje po onima koji su najslabiji…Upravo je i to vaša zadaća - da njih vrednujemo i da budemo bliski s njima, da im damo mjesto koje njima pripada. to je sveto mjesto u zajednici vjerika…Neka Gospodin dadne da svatko izvrši svoje poslanje u tijelu Crkve na radost i bogatstvo svakoga od nas i naših zajednica.“, poručio je između ostalog mons. Bože Radoš.


 
Tekst: Iva Kuzmić
Fotografije: Stjepan Naranđa i Siniša Conar


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika