Od:
Do:

"Put anđela" kroz sakralnu i svjetovnu baštinu grada Varaždina

"Put anđela" kroz sakralnu i svjetovnu baštinu grada Varaždina

VARAŽDIN, 2. 12. 2009.

"Put anđela" naziv je vodiča kojeg je objavila Turistička zajednica grada Varaždina sa željom da pobliže predstavi sakralnu i svjetovnu baštinu i arhitekturu grada, kojeg autori brošure nazivaju "gradom anđela".

Vodič je predstavljen koncem studenoga u kazališnom klubu "Europa media" u Varaždinu, neposredno uoči Dana grada koji se obilježava na blagdan sv. Nikole te u godini kada se spominje 800. obljetnice slobodnoga kraljevskoga grada Varaždina. Predstavljanju je nazočio i varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak, koji je napisao i prigodnu uvodnu riječ u kojoj ističe kako je život svojevrstan put, a svaki čovjek zasigurno želi ići dobrim putem, vidjeti dobre stvari i susresti dobre ljude. Osvrćući se na anđele, biskup naglašava kako vjernici, kao i oni koji to nisu, u anđelima zacijelo prepoznaju dobrotu, ljubav, istinu i mnoge druge vrednote koje čovjeka oplemenjuju i potiču da bude čovjek u punini. Mons. Mrzljak zahvalio je svima koji su nadahnuti anđelima pripremili vodič koji vodi kroz ljepotu i povijest grada. Svima je zaželio da ih anđeo dobrote i ljubavi prati na životnom putu, kao i na putovanju kroz Varaždin i njegove ljepote.

Vodič "Put anđela" na 40-tak stranica predstavlja varaždinske crkve - nešto opširnije katedralu, zatim uršulinsku crkvu sa samostanom, franjevačku crkvu sa samostanom, župnu crkvu sv. Nikole, crkvu sv. Vida s kapucinskim samostanom, kapelu sv. Lovre u Starom gradu, te crkvu sv. Florijana, kao i neke svjetovne građevine čiji izgled također otkriva skladnu duhovnu dimenziju kojom grad živi stoljećima. Autori brošure naglašavaju kako se u šetnji kroz varaždinske ulice i crkve može naići na bezbroj anđela koji svjedoče kako je Varaždin uistinu "grad anđela" koji se mogu susresti na svakom koraku, što potvrđuje i lik anđela na varaždinskom gradskom grbu. Naime, lik anđela se u varaždinskom kulturnom životu proteže od samog gradskog grba preko arhitektonske i sakralne baštine sve do brojnih djela varaždinskih umjetnika.

Autori su brošure Ljerka Šimunić i Damir Konestra, a korištene su fotografije više autora. Brošura je tiskana na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a u pripremi je izdanje na još tri strana jezika.

Jasminka Bakoš-Kocijan