Od:
Do:

Okruglim stolom obilježena 100. obljetnica dolaska kantora Andrije Lesingera u Goričanu

Okruglim stolom obilježena 100. obljetnica dolaska kantora Andrije Lesingera u GoričanuGORIČAN, 24. 5. 2024.
U Goričanu je 24. svibnja 2024. godine održan okrugli stol uz obilježavanje 100 godina od dolaska Andrije Lesingera za kantora u župu sv. Leonarda u Goričanu. U programu su sudjelovali prof. emeritus dr. Stjepan Hranjec, župnik Josip Drvoderić i Crkveni zbor župe sv. Leonarda.

Crkveno pjevanje u Goričanu ima tradiciju koliku i sama crkva i Župa. Orguljaška služba u župi se spominje se od samih početaka jer su kantori(orguljaši) učili mještane i župljane pjevanju.

Dolaskom Andrije Lesingera za orguljaša u župu sv. Leonarda u Goričan 22. svibnja 1924. godine, osnovan je crkveni zbor koji i danas postoji te pjeva crkvene, ali i svjetovne pjesme.

Profesor dr. Stjepan Hranjec i župnik Josip Drvoderić u svojim su izlaganjima naglasili važnost osnivanja crkvenih zborova u Međimurju, a pogotovo u vrijeme nasilne mađarizacije pod mađarskom vlašću. Glavu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika imali su tadašnji kantori koju su sa svojim zborovima, unatoč zabranama na misama pjevali hrvatske crkvene pjesme. Kantor Andrija Lesinger je u službi u Goričanu bio više od 50. godina. Osim službe orguljaša pisao je i skladao crkvene pjesme koje se i danas pjevaju na euharistijskim slavljima u Goričanu.

Na svečanom obilježavanju 100. godišnjice Crkveni zbor je izvodimo pjesme koje je napisao kantor Lesinger u čast zaštitnika župe sv. Leonarda, u čast svetom Ivanu (pjeva se na Ivanje) i u čast svetom Florijanu (pjeva se na Florjanovo).

Nakon okruglog stola svi okupljeni našli su se u vjeronaučnoj dvorani na lijepom i ugodnom druženju.