Od:
Do:

Održani susreti za župnike i koordinatore sinodskog hoda u župama Varaždinske biskupije

Održani susreti za župnike i koordinatore sinodskog hoda u župama Varaždinske biskupijeVARAŽDIN, 18.2.2022. 
Varaždinska biskupija u korizmi započinje sinodska savjetovanja i susrete u župama diljem biskupije. Nakon otvaranja sinode za čitavu Crkvu u Vatikanu 10. listopada prošle godine, tjedan dana kasnije otvorenje sinodskog hoda bilo je u biskupijama diljem svijeta. Tako je mons. Bože Radoš u nedjelju, 17. listopada 2021. predslavio misu prigodom otvaranja biskupijske razine Biskupske sinode.

Tom prigodom u svojoj homiliji mons. Radoš je podsjetio kako je želja Svetog Oca da Crkva iznova posvijesti sebi da je ona Crkva na putu, da je obitelj koja zajedno putuje prema cilju. „I dok putuje ona i uči. Tema sinodalnog hoda je: Zajedništvo, sudjelovanje i poslanje. Želja je da se iskustvo iz cijele Crkve slije do listopada 2023. na jedno mjesto i da to bude baština Crkve. Ne da se pretoči u jedan dokument koji će izići, nego da bude bilo koje će teći dalje. Osvježiti Crkvu, izmijeniti iskustva, pokrenuti ono što je stalo i ići dalje. Naprijed. I mi to imamo potrebu ovdje u našoj mjesnoj Crkvi. 25 godina ova Crkva živi. I nakon 25 godina potrebno je baciti pogled unazad da zahvalimo Bogu na onome što je  učinio -  ta sve što je dobro, On je to učinio. Da vidimo koje nam puteve sada otvara, na što nas Bog "nanovo sili, prisiljava": da idemo, hodimo, naviještamo evanđelje.“

Nakon otvorenja, biskup Radoš osnovao je Biskupijsko povjerenstvo za sinodski hod u Varaždinskoj biskupiji, imenovao povjerenika i članove Povjerenstva, koje se sastalo na inicijalnom sastanku u petak, 12. studenoga u Biskupskom ordinarijatu u Varaždinu. Biskupijskim povjerenikom imenovan je preč. Anđelko Košćak, biskupski vikar za kler, a tajnikom Povjerenstva vlč. Marko Domiter, biskupov tajnik. Zajedno s njima Povjerenstvo čine s. M. Emanuela Pečnik, SMI, Mirjana Dukić, Rahela Mikec i Luka Šopar.

Oni su nekoliko mjeseci marljivo radili pripremajući planove, programe i materijale pomoću kojih će se odvijati tzv. sinodska savjetovanja u župama, ali i određenim crkvenim zajednicama u korizmi ove godine. Provedbu tih savjetovanja organizirat će župnici sa svojim župnim koordinatorima. Oni su od 14. do 19. veljače imali susrete s članovima Biskupijskog povjerenstva kao pripremu za organizaciju i provedbu sinodskog hoda u svojim župama.

Susreti su bili u Župi bl. Alojzija Stepinca u Koprivnici za Koprivnički i Ludbreški dekanat, u Župi sv. Jurja u Đurđevcu za Đurđevački i Virovski dekanat, u Župi sv. Jakoba u Prelogu za Preloški dekanat, u Župi sv. Marka u Vinici za Bednjanski i Ivanečki dekanat, u Pastoralnom centru Varaždinske biskupije u Varaždinu za Istočnovaraždinski, Zapadnovaraždinski i Varaždinsko-toplički dekanat te u Župi sv. Nikole u Čakovcu za Čakovečki i Štrigovski dekanat.

U Varaždinu su se susretu Povjerenstva, župnika i župnih koordinatora odazvali i biskup Bože Radoš,  umirovljeni biskup Josip Mrzljak i generalni vikar Antun Perčić. Biskup Radoš je pozdravljajući na početku okupljene zahvalio svima na dolasku i angažmanu, a posebno Biskupijskom povjerenstvu koje  priprema i animira sinodski hod na području Varaždinske biskupije. Podsjećajući na evanđeoski odlomak prvog Isusovog čuda u kani Galilejskoj biskup Radoš je pozvao okupljene da dadnu od sebe kako bi „napunili posude vodom“, da se odazovu, uključe, služe svojim župnim zajednicama i potaknu ih na zajednički hod Crkve.

Biskupijski povjerenik za sinodu preč. Anđelko Košćak pozvao je okupljene župnike i koordinatore da se odazovu pozivu pape Franje, Petra naših dana, koji na Isusovu riječ baca mreže na drugu stranu lađe. Iznenađen velikim ulovom poziva svoju braću ribare, poziva sve nas da zagrabimo iz blaga Crkve ono najvrjednije za naš život, za život naših župnih zajednica za naše bratstvo i sestrinstvo u Kristu.

Nakon toga, tehničke aspekte, organizaciju i provedbu sinodskih susreta u Župama predstavili su vlč. Marko Domiter, Luka Šopar i Rahela Mikec, na susretu u Varaždinu, a na drugim susretima sudjelovale su i s. Emanuela Pečnik i Mirjana Dukić kao članice Povjerenstva.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika