Od:
Do:

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec travanj

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec travanjVARAŽDIN, 3. 4. 2024.
Vlč. Ivica Cujzek, predstojnik Ureda za pastoral duhovnih zvanja i ministranata Varaždinske biskupije, pripremio je nove materijale za pobožnost prvih subota kada Crkva na osobiti način moli za sveta duhovna zvanja. Za mjesec travanj 2024. ih možete preuzeti na priloženoj poveznici.