Od:
Do:

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec svibanj

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec svibanjFoto: cathopic.com


VARAŽDIN, 6. 5. 2022.
Prve subote u mjesecu Crkva osobito moli za sveta duhovna zvanja, a Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata Varaždinske biskupije pripremio je nove materijale za pobožnost prvih subota za mjesec svibanj.
Materijali su za sve svećenike, đakone, redovnike i redovnice.