Od:
Do:

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec prosinac

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec prosinacVARAŽDIN, 30.11.2021.
Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata Varaždinske biskupije pripremio je molitvene materijale za pobožnost prvih subota i za mjesec prosinac. Prve subote u mjesecu Crkva osobito moli za sveta duhovna zvanja. Materijali su za sve svećenike, đakone, redovnike i redovnice, a preuzeti ih je moguće na poveznici ovdje.