Od:
Do:

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec ožujak

Materijali za pobožnost prvih subota za mjesec ožujakVARAŽDIN, 2. 3. 2024.
Vlč. Ivica Cujzek, predstojnik Ureda za pastoral duhovnih zvanja i ministranata Varaždinske biskupije, pripremio je nove materijale za pobožnost prvih subota kada Crkva na osobiti način moli za sveta duhovna zvanja. Za mjesec ožujak 2024. ih možete preuzeti na priloženoj poveznici.