Od:
Do:

Dan svećenika i književnika Petra Berkea u Štrigovi

Dan svećenika i književnika Petra Berkea u ŠtrigoviŠTRIGOVA, 30.4.2023.
U Štrigovi je 30. travnja 2023. proslavljen Dan svećenika i književnika Petra Berkea uz 290. obljetnicu njegova rođenja. Svećenik Petar Berke kršten je 11. svibnja 1733. godine u župi sv. Marije Magdalene u Štrigovi, a pretpostavlja se da je u selu Globoka, koja se danas nalazi sa slovenske strane granice, nedaleko Štrigove rođen dan ili dva prije samog krštenja.
 
Dan svećenika i književnika Petra Berkea organiziran je na inicijativu vlč. mr. Silvija Košćaka, župnika Župe Presvetog Trojstva u Legradu, a u organizaciji g. Zorana Turka i Saše Vukovića, odnosno, Ogranka matice hrvatske Čakovec, vlč. dr. sc. Kristijana Kuhara, odnosno Župe svete Marije Magdalene Štrigova i Župe Presvetog Trojstva Legrad te Ženske vokalne skupine Stridonne.
 
U prijepodnevnim satima 30. travnja najprije su vlč. Košćak i vlč. Kuhar slavili svetu misu za Petra Berkea, a nakon mise uslijedio je kulturno-umjetnički program. Magistar povijesti Siniša Vuković održao je polusatno predavanje o životu i radu Petra Berkea istaknuvši njegov značaj u kontekstu tri mjesta koja su označena njegovim životnim zalaganjima, a to su Štrigova, Marija Bistrica i Legrad. Vuković je predavanje oblikovao već poznatim činjenicama iz Berkeova života, smjestivši ih u ispravan odnos, budući da se o Berkeu gotovo isključivo piše i govori kao kajkavskom književniku, dok se zanemaruje njegov svećenički doprinos. Osim toga, iznio je neke nove činjenice koje otkrivaju njegov značaj za Legrad, odnos svećenika Berkea i legradskih vjernika u vremenu kada je gradio novu legradsku župnu crkvu koju se u Podravini danas opisuje kao podravsku katedralu, ali i općenito govoreći o njegovu župnikovanju u Legradu. Trajni spomen na Berkeovo zauzeto svećeničko djelovanje, koje je započelo studijem u Varaždinu, Grazu i Bologni, a nastavljeno župničkom službom u Svetom Martinu na Muri i Legradu, ostat će kasnobarokna župna crkva u Legradu, koja je izgrađena u njegovo vrijeme, a u čijoj je kripti i pokopan 23. srpnja 1798. godine.
 
Ženska vokalna skupina Stridonne izvela je dvije marijanske pjesme čiji se notni zapis nalazi u poznatoj crkvenoj pjesmarici Cithara octochorda. Izvedene su tako pjesme O Maria, Bogorodica, rosa skrovnosti te pjesma Zdrava o Marija, zdenec slatkoče, tekst koje se nalazi u Berkeovom djelu Kinč osebujni.
 
Programu obilježavanja Dana svećenika i književnika Petra Berkea prisustvovali su načelnik Općine Štrigova Stanislav Rebernik i načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić. Načelnici su zajednički, nakon kulturno-umjetničkog programa, uz spomen-ploču Petru Berkeu, i ostalim zaslužnim mještanima Štrigove, postavili vijenac da se od pređov prijeta dika ne povehne.
 
 
 
Tekst: vlč. Silvio Košćak
Fotografije: Matej Ščavničar
 
 


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika