Od:
Do:

​Biskup Radoš blagoslovio kamen temeljac za župnu crkvu sv. Leopolda Mandića u Koprivnici

​Biskup Radoš blagoslovio kamen temeljac za župnu crkvu sv. Leopolda Mandića u KoprivniciKOPRIVNICA, 12. 5. 2023.
Na župnu svetkovinu sv. Leopolda Bogdana Mandića u istoimenoj župi u Pastoralnom centru u Koprivnici svečano misno slavlje u petak, 12. svibnja, predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš u zajedništvu sa župnikom vlč. Dominikom Vukalovićem, tajnikom vlč. Domiterom, preč. Kopjarom te svećenicima Koprivničkog dekanata. Pod misom je blagoslovio i kamen temeljac za novu župnu crkvu sv. Leopolda.
Lomeći Božju riječ biskup Radoš je istaknuo da u životu sv. Leopolda možemo uočiti da je vrijednije ono što je činio od onoga što je govorio: „Slijedio je Krista, Dobrog Pastira, Lijepog Pastira – u Njega se zagledao, u Njegovu ljepotu, odnosno dobrotu i ljubav. Zaljubio se u Isusa, zaglavni kamen Crkve.“

„Isus je Leopoldu ostavio svoje srce. No, srce ne možemo vidjeti. Ali možemo vidjeti jedan drugi organ koji je najsličniji srcu, koje govori o ljubavi srca, a to je uho. Čini mi se da su srce i uho bili povezani kod sv. Leopolda onako kako je to bilo kod Isusa“, kazao je mons. Radoš te se prisjetio jednog kipa sv. Leopolda u Rimu u koji se zagledao, odnosno njegove uši koje drži rukama.

„Jedno uho okrenuto je prema gore i želi čuti ono što Bog govori, a On govori lijepo i dobro, s ljubavlju. To je riječ od koje živimo. Leopold želi uhvatiti tu riječ. A drugo uho okrenuto je dolje, prema ljudima koji se dolaze ispovijedati. Želi čuti ono što ljudi ne mogu nositi. Sv. Leopold spaja ta dva glasa – Božju ljubav i čovjeka koji govori svoje grijehe, koji se želi osloboditi nijemosti pred Bogom, da može isprazniti sve u uho dobroga čovjeka i da Bog čuje grešnika koji želi biti s Bogom. A On želi svakoga grešnika, svoje dijete“, rekao je biskup.

„Temeljni ljudski grijeh je kad nemamo uho, sluh za Boga. Adam i Eva nisu slušali Boga i svoje uho okrenuli su Sotoni. Ako nemamo uho za Boga, ne možemo mu izreći riječ. Naš govor rađa se po slušanju Božje riječi. Kad ga čujemo, onda mu možemo odgovoriti“, naglasio je.

Biskup je nadalje istaknuo kako je Leopold u svojoj glavi jedna velika ispovjedaonica. „Tu se susreće svijet Boga koji ljubi i naš grešan svijet. Mi smo njegova djeca i ne može nas odbaciti jer nas istinski želi. To se događa u ispovjedaonici! Bog briše ono što nije dobro.

Danas molimo sv. Leopolda da zavolimo riječ Božju, da Boga slušamo jer je Njegova riječ uvijek riječ ljubavi. Onog časa kad nam se uši zatvore, pođimo tamo gdje je susret svjetova – u ispovjedaonicu. Neka nam Bog pročisti uši da ga dobro čujemo kad nam kaže: Ti si moj ljubljeni sin. Ti si moja ljubljena kći“, zaključio je mons. Radoš.

Na kraju mise biskup je blagoslovio kamen temeljac i gradilište na kojem će se graditi nova župna crkva sv. Leopolda.
Branimir Gubić 


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika