Od:
Do:

Mons. Radoš predslavi mise u Velikom Bukovcu i Varaždinu na blagdan sv. Franje

VELIKI BUKOVEC/VARAŽDIN, 4. 10. 2023.
Na blagdan sv. Franje Asiškoga, u srijedu 4. listopada, biskup Bože Radoš slavit će svetu misu u 11 sati u župi Veliki Bukovec te u 18.30 u franjevačkoj crkvi u Varaždinu.