Od:
Do:

Dvjesto godina posvete župne crkve Presvetoga Trojstva u Klenovniku

KLENOVNIK, 25.9.2022.
Misno slavlje prigodom proslave 200. obljetnice posvete župne crkve Presvetoga Trojstva u Klenovniku predvodit će u nedjelju 25. rujna, u 11 sati, varaždinski biskup u miru mons. Josip Mrzljak.
Na početku slavlja, mons. Mrzljak će blagosloviti brončane kipove sv. Ivana Pavla II., pape, i bl. kardinala Alojzija Stepinca, u spomen na 25. obljetnicu Varaždinske biskupije, koju je 5. srpnja 1997. godine utemeljio papa Ivan Pavao II., a bl. Stepinac je suzaštitnik Varaždinske biskupije. Kipovi su rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija i postavljeni su u predvorju crkve, ispod tornja i ulaza na pjevalište.

Župna crkva u Klenovniku sagrađena je 1738. a posvećena 14. srpnja 1822. godine. O posveti župne crkve 1822. godine svjedoči spomen ploča na zidu svetišta, na kojoj je latinskim jezikom zabilježeno da ju je posvetio zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac u vrijeme župnika Nikole Horvata, a da se posvetilo crkve ima ubuduće slaviti prve nedjelje poslije blagdana sv. Mateja evanđelista.