Od:
Do:

Cjelonoćno klanjanje Inicijative "40 dana za život"

Cjelonoćno klanjanje Inicijative "40 dana za život"

VARAŽDIN, 13. 2. 2024.
Inicijativa "40 dana za život" i Udruga Betlehem Varaždin organiziraju cjelonoćno klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u kapucinskoj crkvi Presvetog Trojstva u Varaždinu.

Ovog puta klanjaje će početi u utorak 13. veljače nakon večernje svete mise u 19 sati i trajat će do jutarnje mise u 7 sati idućeg dana, u srijedu 14. veljače 2024.

Tijekom bdjenja molit će se za život: na nakanu za nerođene, majke i očeve, medicinsko osoblje i sve one koji sudjeluju u procesu rađanja, za ljude na vlasti, kao i za sve ostale potrebe duha, duše i tijela.

Organizatori pozivaju sve vjernike svih župa Varaždina i okolice da se pridruže ovom noćnom bdjenju.