NaslovnaDjelatnostiFotogalerijeVideoAudioOdjeciKontakt

Knjižica "Euharistijska klanjanja" za prve subote

VARAŽDIN, 2. 10. 2009.

Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata u Varaždinskoj biskupiji u aktualnoj Svećeničkoj godini potaknuo je na razini svih župa u biskupiji veliku devetnicu pobožnosti  prvih subota od listopada do lipnja iduće godine.

Te tzv. svećeničke subote namijenjene su molitvi za postojeća i nova duhovna zvanja. Sve župe pozvane su da se tome pridruže i oblikuju duhovni sadržaj na temelju nedavno objavljene prigodne knjižice "Euharistijska klanjanja" koju je izdao Ured. Knjižica donosi sadržaj klanjanja na teme "Moliti sa svetim Franjom" (listopad), "Na putu ljubavi" (studeni), "Biti za Njega" (prosinac), "Svećenik" (siječanj), "Posvećene Bogu" (veljača), "Put, Istina i Život" (ožujak), "Isus blaga i ponizna srca" (travanj), "Radnici u žetvi Gospodnjoj" (svibanj) i "Euharistija" (lipanj), koje služe kao pomoć u organizaciji pobožnosti prvih subota, kao i više litanija i prigodnih molitava.

Ured, koji vodi vlč. Siniša Dudašek, župnik u Sračincu, tiskao je i plakate s molitvom za zvanja i svećenike, koji svoje mjesto mogu naći u župi, dvoranama, školi i drugim prostorima, kako bi se podsjetilo i potaknulo na molitvu za duhovna zvanja. Također su tiskane prigodne sličice s molitvom za zvanja koja se mogu moliti na kraju misa, te molitva koju s ambona može moliti ministrant ili neki od voditelja, a namijenjena je molitvi za župnika, kapelana, duhovnika i druge svećenike.

Želja je da stavljanjem pozornosti na euharistiju i klanjanje Presvetom Oltarskom sakramentu oni budu srž pastorala za nova duhovna zvanja. Stoga se želi ovim materijalima oživjeti i potaknuti veću pobožnost prvih subota, koje su prozvane "svećeničke subote", a posebno ih je častio zagrebački nadbiskup bl. Alojzije Stepinac, pa su i danas žive u mnogim župama.

Tako će se, na primjer, devetnica, osim u župama Donjovaraždinskog dekanata, održavati i u uršulinskom samostanu i crkvi u Varaždinu, gdje će svaku prvu subotu, počevši od 3. listopada, jedna od župa dekanata, osobito njezini ministranti i mladi, doći na misu, klanjanje i radionicu koju će voditi sestre uršulinke. Završetak će biti 5. lipnja u 18 sati kada će se okupiti svi ministranti Varaždina i okolnih župa, a misno slavlje će predvoditi varaždinski biskup Josip Mrzljak.

Jasminka Bakoš-Kocijan