Katehetski uredObiteljski centarPastoral mladihCrkvena glazbaMedijska djelatnostLiturgijski pastoralSakralna arhitekturaCaritas Varaždinske biskupijePastoral osoba s invaliditetom i njihovih obiteljiMisijski pastoralPastoral duhovnih zvanjaBiskupijska knjižnicaUdruge

Molitve za duhovna zvanja

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA SV. IVANA PAVLA II.
 
Duše vječne ljubavi,
koji proizlaziš od Oca i Sina,
zahvaljujemo Ti za sva zvanja
apostola i svetih koji su oplodili Crkvu.
Nastavi, molimo Te, to svoje djelo.
Sjeti se kako si, na Duhove, sišao na apostole
sjedinjene u molitvi s Marijom, Isusovom majkom,
i pogledaj na svoju Crkvu
kojoj su osobito danas potrebni sveti svećenici,
vjerni i istinski svjedoci Tvoje milosti:
kojoj su potrebni redovnici i redovnice,
da pokažu radost onoga koji živi samo za Oca,
koji vrši poslanje i Kristovo prikazanje,
koji djelatnom ljubavlju gradi novi svijet.
Duše Sveti, trajni izvore radosti i mira,
Ti si koji otvaraš srce
i pamet božanskom pozivu;
Ti si koji činiš djelotvornim
svaki poticaj na dobro, istinu, djelatnu ljubav.
Tvoji neizrecivi jecaji
uzdižu se k Ocu iz srca Crkve,
koja tipi i bori se za Evanđelje.
Otvori srca i pameti mladićima i djevojkama,
da novi procvat svetih zvanja
pokaže vjernost Tvoje ljubavi,
i svima koji mogu upoznati Krista,
pravo svjetlo koje je došlo na svijet
ponuditi svakom ljudskom biću
sigurnu nadu vječnoga života. Amen.
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA SV. IVANA PAVLA II.
 
Gospodine, ti si htio spasiti ljude i utemeljio si Crkvu kao zajedništvo braće, sjedinjene u tvojoj ljubavi.
Prolazi i dalje među nama i pozivaj one koje si izabrao da budu glas tvoga Svetog Duha, kvasac pravednijeg i bratskijeg društva.
Daj nam, Oče nebeski, duhovne vođe tako potrebne našim zajednicama:
prave svećenike Boga živoga da, prosvijetljeni tvojom Riječi, znaju govoriti o tebi i poučiti druge razgovoru s tobom.
Neka tvoja Crkva poraste cvatom posvećenih, koji će ti sve predati da bi ti mogao sve spasiti.
Neka naše zajednice slave s pjesmom i hvalama Euharistiju, kao hvalu tvojoj slavi i dobroti, i da bi znali ići putovima svijeta naviještajući radost i mir, dragocjene darove tvoga spasenja.
Svrni svoj pogled, Gospodine, na cijelo čovječanstvo i očituj svoje milosrđe muževima i ženama koji te u molitvi i čestitom životu traže a još te nisu sreli:otkrij im se kao put koji vodi Ocu,kao istina koja oslobađa, kao život bez kraja. Daj nam, Gospodine, da živimo u tvojoj Crkvi u duhu vjernog služenja i potpunog darivanja, kako bi naše svjedočanstvo bilo uvjerljivo i plodno. Amen!
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA SV. IVANA PAVLA II.
 
Gospodine Isuse, dobri pastiru, koji si darovao svoj život da bi svi imali život, podaj i nama, vjerničkoj zajednici prosutoj po cijelom svijetu,
puninu toga života i daj da postanemo sposobni svjedočiti ga i drugima ga naviještati.
Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života svim osobama koje su Tebi posvećene, posvećene službi Crkve, nek budu radosne u svom darivanju,
neumorne u svom služenju, velikodušne u svojoj žrtvi;
i njihov primjer neka otvara druga srca da poslušaju i slijede tvoj poziv.
Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života kršćanskim obiteljima, da budu žarke u vjeri i u crkvenom služenju, i da pospješuju tako nastanak i razvoj novih posvećenih zvanja.
Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života svim ljudima, naročito mladićima i djevojkama koje pozivaš u svoju službu;
prosvijetli ih kod izbora; podrži ih u vjernosti;
učini da budu hrabri i spremni darovati svoj život po tvom primjeru, da bi drugi imali život. Amen
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA  MAJCI BOŽJOJ
 
O sveta Majko Božja i premila Majko naša,
ti kraljice apostola, ti pomoćnice kršćana.
Tvojemu se materinskom milosrđu utječemo
da nam od Boga isprosiš mnogo svetih svećenika,
redovnika i redovnica.
 
Ti sve možeš kod Božanskog Sina svoga,
našeg velikog svećenika,
koji je sama sebe žrtvovao na drvu križa
za otkup i spasenje svijeta
i još se žrtvuje svaki dan na našim oltarima.
 
Uslišaj molbu naroda svoga,
koji te ljubi i štuje od davnine kao
svoju Kraljicu, Odvjetnicu i Majku.
 
Zagovaraj nas kod presvetog Srca Isusova,
da nam se smiluje i da nam dadne mnogo svetih duhovnih pastira.
 
Budi na pomoć svim svećenicima, redovnicima i redovnicama,
blagoslovi ih u svetom radu za spasenje i posvećenje duša naših. Amen
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA MAJCI BOŽJOJ
 
O sveta Majko Božja i premila Majko naša,
ti kraljice apostola, ti pomoćnice kršćana.
Tvojemu se materinskom milosrđu utječemo
da nam od Boga isprosiš mnogo svetih svećenika,
redovnika i redovnica.
 
Ti sve možeš kod Božanskog Sina svoga,
našeg velikog svećenika,
koji je sama sebe žrtvovao na drvu križa
za otkup i spasenje svijeta
i još se žrtvuje svaki dan na našim oltarima.
 
Uslišaj molbu naroda svoga,
koji te ljubi i štuje od davnine kao
svoju Kraljicu, Odvjetnicu i Majku.
 
Zagovaraj nas kod predragoga Srca Isusova,
da nam se smiluje i da nam dadne mnogo svetih duhovnih pastira.
 
Budi u pomoć svim svećenicima, redovnicima i redovnicama,
blagoslovi ih u svetom radu za spasenje i posvećenje duša naših. Amen
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Svemogući Bože,
ti u svakome vremenu izabireš i pozivaš ljude
da nasljeduju tvoga Sina Isusa Krista.
S pouzdanjem te molimo:
obnavljaj svoju Crkvu snagom Duha Svetoga
i daruj joj svetih svećenika, redovnika i redovnica,
koji će riječju i životom
svjedočiti tvoju dobrotu i blizinu.
Probudi u našim obiteljima otvorenost i ljubav prema životu,
da postanu plodno tlo novih duhovnih zvanja.
Dodirni svojim pogledom srca onih koji te traže,
oblikuj ih božanskom milošću,
usadi u njih nesebičnu želju
da služe braći i sestrama
i da se potpuno predaju tebi,
našoj radosnoj nadi,
koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

 
Gospodine Isuse Kriste,
Pastiru Dobri i vječni svećeniče,
ponizno te i skrušeno molimo,
umnoži u Crkvi u Hrvata sveta duhovna zvanja.
Umnoži u našem narodu prave katoličke obitelji,
koje će hrabro primati blagoslov djece.
Svojim Svetim Duhom potiči čestite mladiće i djevojke
da pođu za Tobom u svećeničkom i redovničkom zvanju.
To molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.   amen
 

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Gospodine Isuse Kriste: Ti si rekao “Žetva je velika a radnika malo’.
Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.
Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te:
daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica.
Probudi Gospodine u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom,
da naši roditelji s radošću primaju djecu,
koja će biti spremna staviti se u službu Crkvi i narodu.
Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljubavi
te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš.
Marijo, Majko Crkve,
u velikoj potrebi duhovnih zvanja,
zagovaraj nas kod svog sina Isusa Krista,
našeg velikog svećenika. Amen
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Učitelju dobri, Isuse Kriste, 
toliko mladih i danas te traži pitajući:“Što mi je činiti da baštinim život vječni?“.
Dotakni njihova srca, zamiluj ih svojim pogledom,
uputi im svoju riječ, pokaži im put.
Daj im hrabrosti da ostave sve kako bi pošli za tobom.
Neka se ne boje svoj život potpuno predati tebi.
Nošeni snagom tvoga Duha i tvoje riječi,
i poučeni svjedočanstvima tolikih svetih,
neka se odvaže poći među siromahe našega društva i vremena.
 
Nama, koji već pođosmo za tobom, obnovi snage i iscijeli rane.
Daj nam, unatoč svim nevoljama, u srcu nositi radost i vedrinu.
Ne dopusti da klonimo na putu,
nego nam pomozi da svojim životom
neumorno pružamo svjedočanstvo tvoje ljubavi i nježnosti.
 
Na putu posvećenje i služenja,
neka nas sve prati i zagovara tvoja Majka – ponizna službenica Gospodnja. Amen
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Gospodine Isuse Kriste,
Ti si Put, Istina i Život,
pozovi u svoju službu mladiće i djevojke
koji te traže i pitaju: „Učitelju, gdje stanuješ?“
Objavi im svoju volju i podaj hrabrosti da se odazovu Tvome pozivu.
Pošalji, Gospodine, svojoj Crkvi novih radnika koji će svojom vjernošću,
molitvom, svetošću i jakošću obnoviti lice zemlje.
Utvrdi u vjeri, nadi i ljubavi sve one koji se već odazvaše Tvome pozivu.
Neka nas sve prosvjetljuje,
jača i upravlja Tvoj Duh,
da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta.
Amen
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Bože Sveti!
Blagoslovi svoju Crkvu podižući
u njoj velikodušne mladiće i djevojke,
koji će odano služiti Crkvi i
Tvome narodu kao svećenici, redovnici,
redovnice i Tebi posvećene osobe.
Amen
 
 
MOLITVA ZA REDOVNIČKA ZVANJA
 
Gospodine, tvoj pogled ljubavi počiva na mnogim mladima koje pozivaš da žive kao tvoji redovnici i redovnice. Pouči ih svojim Duhom Svetim kako da se dadnu zapaliti, izliječiti, ražariti i prepustiti tvome vodstvu. Rasplamti njihova srca žarom svoje ljubavi i željom da se posve predaju Tebi i tako postanu gorljivi svjedoci tvoga Kraljevstva. Amen.
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Isuse,dobri Pastiru duša, koji si pozvao apostole da ih učiniš ribarima ljudi, privuci k sebi i danas gorljive i plemenite duše mladih ljudi, da ih učiniš svojim sljedbenicima i svojim službenicima.
Učini ih dionicima tvoje žeđi za spasenje svih ljudi zbog kojih ponovo pokazuješ svoju žrtvu na oltarima.
Ti, Gospodine, “uvijek živ da nas zagovaraš“, otvori im vidike cijeloga svijeta, gdje nijemo zapomaganje tolike braće traži svjetlo istine i toplinu ljubavi, da odgovarajući tvome pozivu ovdje na zemlji produže tvoje poslanje, da izgrađuju tvoje otajstveno tijelo, koje je Crkva, i da budu “sol zemlje i svijetlo svijeta”.
Gospodine, protegni svoj ljupki poziv također na mnoge duše neudanih i plemenitih žena, i ulij u njih težnju za evanđeoskim savršenstvom i predanjem u službi Crkve i braće koji su potrebiti nazočnosti i ljubavi. Amen!
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: “Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.” Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te: Daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica.
Probudi, Gospodine, u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji s radošću primaju djecu koja će biti spremna staviti se u službu Crkvi i narodu.
Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljubavi te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš.
Marijo Majko Crkve, u velikoj potrebi duhovnih zvanja, zagovaraj nas kod svoga Sina Isusa Krista našeg velikog svećenika. Amen!
 
 
MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA
 
Obraćamo se Tebi, Gospodine i molimo Te. Pobudi u ovoj zajednici svećenička i redovnička zvanja. Potrebni su nam Tvoji služitelji. Trebamo svjedoke i proroke koji će nas podsjećati da si samo Ti Gospodin, da je život vrijedan samo ako se daruje.
Gospodine, sigurni smo da Ti ne prestaješ pozivati mlade ljude, djevojčice i dječake, mladiće i djevojke. Mi možda ne umijemo stvoriti prave uvjete da bi oni mogli čuti Tvoju riječ. Pomozi nam izgrađivati župu koja će biti ustrajna zajednica molitve. Daj nam hrabrosti da nadvladamo naše zatvorenosti u sebe i u svoj mali ja. Učini da zajedno živimo istu vjeru, da budemo revni u slušanju iste Riječi, da slavimo radosno Euharistiju, da se uzajamno ljubimo. Učini da budemo ujedinjena zajednica, zajednica živa, otvorena, bratska i privlačna. Neka ona bude znak otajstva tvoje ljubavi i služenja: da naši mladi, djevojčice i dječaci, mladići i djevojke smognu u ovoj zajednici hrabrosti da na Tvoj poziv kažu svoj – da! To molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.